r247_forside
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A247 - Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen
rapport_246_forside
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A246 - Regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i utvalgte europeiske land
r244_forside
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A244 - Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann
r243_verdiforvaltning
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A243 - Verdiforvaltning av vann- og avløpsinsfrastruktur
rapport241_2018
Gratis A241 - Mapping Microplastic in Norwegian drinking water
r239_-_beregning_av_baerekrafitg_lekkasjeniva_pdf
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A239 - Beregning av bærekraftig lekkasjenivå
rapport238_2018
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A238 - Informasjonssikkerhet og skybaserte tjenester for vannbransjen
r236_akseptkriterier
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A236 - Akseptkriterier—Vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon
r235_dataflyt
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A235 - Dataflyt—Klassifisering av avløpsledninger
rapport234_forside
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A234 - Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp
rapport233_forside
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A233 - Veiledning for bruk av betongrør og kummer
rapport232_2018
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A232 - Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå minst 100 års levetid?
rapport231_2018_forside
Gratis A231 - NOMiNOR: Natural Organic Matter in drinking waters within the Nordic Region
rapport230_2018_forside
Gratis A230 - NOMiNOR: Naturlig Organisk Materiale i Nordiske drikkevann
rapport229_2017
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A229 - Sikring av vannforsyning mot tilsiktede uønskede hendelser
rapport227_2017
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A227 - Beregning av forurensningsutslipp fra avløpsanlegg
rapport226_2017
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A226 - Tømming av slam
rapport225_2017
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A225 - Trykkavløp i spredtbygde og urbane strøk
rapport224_2017
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A224 - Eierskap til stikkledninger
rapport223_2017
Gratis A223 - Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 – 2040
rapport222_2016
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- A222 - Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet
Resultat 1 - 21 av 79
Web Analytics