6255 3030 post@norskvann.no

Nye åpningstider på sentralbord

Sentralbordet vil fra nå av være betjent hverdager mellom klokka 10 og 14. Du kan likevel kontakte en av våre ansatte direkte. Du finner en oversikt ved å trykke på knappen under. Du kan selvfølgelig også sende oss en epost.

Meld deg på årets fagtreff!

Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff 7. – 9. mars digitalt. Vi planlegger tre dager fylt med meget aktuelle vann- og avløpsfaglige tema.
Velkommen skal du være!

Aktuelt

Velkommen til Norsk Vanns fagtreff 7. – 9. mars

Velkommen til Norsk Vanns fagtreff 7. – 9. mars

Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff 7. - 9. mars digitalt. Vi planlegger tre dager fylt med meget aktuelle vann- og avløpsfaglige tema. Meld deg på her.  Programmet tar for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må håndtere og ha...

les mer

Norsk Vanns viktigste arbeidsområder

Kurs, kompetanse og rekruttering

Norsk Vann står bak Vannbransjens etterutdanningssystem. Vi utgir både prosjektrapporter og lærebøker, og står som arrangør av flere kurs og konferanser hvert år. Samtidig kjører vi flere programmer for å sikre rekruttering til bransjen.

Interessepolitikk

Hvordan jobber Norsk Vann med å påvirke vannbransjens rammebetingelser?

Forvaltning

Forvaltning av vår viktigste ressurs – vannet. VA-jus, Finansiering/selvkost og Beredskap.

Vannforsyning og drikkevann

Tematiske sider og aktuelle saker innen vannforsyning.

Avløpsrensing og miljø

Bærekraft og bærekraftstrategi. Tematiske sider og aktuelle saker innen avløpsrensing.

Ledningsnett og teknologi

Teknologiutvikling og innovasjon. Tematiske sider og aktuelle saker innen ledningsnett.

+ kommuner representert

% av landets innbyggere dekket

+ fagrapporter og -bøker

Ledige stillinger i vannbransjen

Seniorrådgiver / rådgiver Geodata

Søk innen 23. januar 2022
Søk her