6255 3030 post@norskvann.no

Hva skal vi jobbe med?

Ønsker du å være med å bestemme hvilke prosjekter Norsk Vann skal jobbe med i årene framover, klikker du på knappen under og sender oss dine forslag.

Elektrofagbevis for driftsoperatører

Lær deg å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner som ikke krever formell elektrofagutdanning

Aktuelt

Lyser ut 12 traineestillinger

Lyser ut 12 traineestillinger

I samarbeid med aktører i bransjen lyser Norsk Vann ut 12 traineestillinger i programmet traineeVANN. Søknadsfrist er satt til 23. oktober.TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram over 24 måneder hvor kandidatene er innom inntil 3 forskjellige...

les mer

Norsk Vanns viktigste arbeidsområder

Kurs, kompetanse og rekruttering

Norsk Vann står bak Vannbransjens etterutdanningssystem. Vi utgir både prosjektrapporter og lærebøker, og står som arrangør av flere kurs og konferanser hvert år. Samtidig kjører vi flere programmer for å sikre rekruttering til bransjen.

Interessepolitikk

Hvordan jobber Norsk Vann med å påvirke vannbransjens rammebetingelser?

Forvaltning

Forvaltning av vår viktigste ressurs – vannet. VA-jus, Finansiering/selvkost og Beredskap.

Vannforsyning og drikkevann

Tematiske sider og aktuelle saker innen vannforsyning.

Avløpsrensing og miljø

Bærekraft og bærekraftstrategi. Tematiske sider og aktuelle saker innen avløpsrensing.

Ledningsnett og teknologi

Teknologiutvikling og innovasjon. Tematiske sider og aktuelle saker innen ledningsnett.

+ kommuner representert

% av landets innbyggere dekket

+ fagrapporter og -bøker