6255 3030 post@norskvann.no

Om innlogging på Norsk Vann

For å si det kort … det er ingen innlogging på Norsk Vann. Innlogging skjer på vår nye kompetanseweb og av sikkerhetsgrunner må vi be deg om å etablere en ny konto der. Innloggingen du har fra før vil ikke fungere nå lenger. Så klikk på knappen under, registrer deg og få tilgang på alle rapporter, m.m. som medlemsskapet ditt inneholder.

Er du klar for den neste krisen?

Meld deg på vannberedskapskonferansen 2021 som Norsk Vann, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, inviterer til 27. og 28. oktober. Sentralt for temaene du vil høre mer om er kompetanse og ulike typer støtte til beredskapsarbeidet, erfaringer fra Askøy og leirskredet i Gjerdum, datasikkerhet og ulike verktøy innen beredskap.

Aktuelt

Norsk Vann søker rådgiver

Norsk Vann søker rådgiver

Vil du være med og løfte en av verdens viktigste bransjer inn i fremtiden? Vannbransjen arbeider for å møte morgendagens utfordringer. Norsk Vann er en sentral aktør i dette arbeidet. Vi søker den rette person som kan være drivkraft og inspirator i disse prosessene....

les mer
Vannberedskapskonferansen 2021

Vannberedskapskonferansen 2021

Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse 27.og 28. oktober. Beredskap innen vann- og avløpssektoren er tett knyttet til annen beredskap i kommunen og regionen. Samhandling og øving er helt...

les mer

Norsk Vanns viktigste arbeidsområder

Kurs, kompetanse og rekruttering

Norsk Vann står bak Vannbransjens etterutdanningssystem. Vi utgir både prosjektrapporter og lærebøker, og står som arrangør av flere kurs og konferanser hvert år. Samtidig kjører vi flere programmer for å sikre rekruttering til bransjen.

Interessepolitikk

Hvordan jobber Norsk Vann med å påvirke vannbransjens rammebetingelser?

Forvaltning

Forvaltning av vår viktigste ressurs – vannet. VA-jus, Finansiering og Beredskap.

Vannforsyning og drikkevann

Tematiske sider og aktuelle saker innen vannforsyning.

Avløpsrensing og miljø

Bærekraft og bærekraftstrategi. Tematiske sider og aktuelle saker innen avløpsrensing.

Ledningsnett og teknologi

Teknologiutvikling og innovasjon. Tematiske sider og aktuelle saker innen ledningsnett.

+ kommuner representert

% av landets innbyggere dekket

+ fagrapporter og -bøker

Ledige stillinger i vannbransjen

Driftsleder Rambekk renseanlegg

Søk innen 28. september
Søk her

Rådgiver i Norsk Vann

Søk innen 15. oktober
Søk her

Fagarbeider Rambekk renseanlegg

Søk innen 28. september
Søk her