6255 3030 post@norskvann.no

Om innlogging på Norsk Vann

For å si det kort … det er ingen innlogging på Norsk Vann. Innlogging skjer på vår nye kompetanseweb og av sikkerhetsgrunner må vi be deg om å etablere en ny konto der. Innloggingen du har fra før vil ikke fungere nå lenger. Så klikk på knappen under, registrer deg og få tilgang på alle rapporter, m.m. som medlemsskapet ditt inneholder.

Er du klar for den neste krisen?

Meld deg på vannberedskapskonferansen 2021 som Norsk Vann, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, inviterer til 27. og 28. oktober. Sentralt for temaene du vil høre mer om er kompetanse og ulike typer støtte til beredskapsarbeidet, erfaringer fra Askøy og leirskredet i Gjerdum, datasikkerhet og ulike verktøy innen beredskap.

Aktuelt

1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

Oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner det totale fosforutslippet fra avløpssektoren i 2020 til 1480 tonn. Det kunne dekket 10 % av fosforbehovet i norsk landbruk. Fosforutslippet fordeler seg på 1020 tonn fra kommunale avløpsanlegg større enn 50...

les mer

Norsk Vanns viktigste arbeidsområder

Kurs, kompetanse og rekruttering

Norsk Vann står bak Vannbransjens etterutdanningssystem. Vi utgir både prosjektrapporter og lærebøker, og står som arrangør av flere kurs og konferanser hvert år. Samtidig kjører vi flere programmer for å sikre rekruttering til bransjen.

Interessepolitikk

Hvordan jobber Norsk Vann med å påvirke vannbransjens rammebetingelser?

Forvaltning

Forvaltning av vår viktigste ressurs – vannet. VA-jus, Finansiering/selvkost og Beredskap.

Vannforsyning og drikkevann

Tematiske sider og aktuelle saker innen vannforsyning.

Avløpsrensing og miljø

Bærekraft og bærekraftstrategi. Tematiske sider og aktuelle saker innen avløpsrensing.

Ledningsnett og teknologi

Teknologiutvikling og innovasjon. Tematiske sider og aktuelle saker innen ledningsnett.

+ kommuner representert

% av landets innbyggere dekket

+ fagrapporter og -bøker

Ledige stillinger i vannbransjen

Avdelingsleder VA prosjekt

Søk innen 21. november
Søk her