6255 3030 post@norskvann.no

Om innlogging på Norsk Vann

For å si det kort … det er ingen innlogging på Norsk Vann. Innlogging skjer på vår nye kompetanseweb og av sikkerhetsgrunner må vi be deg om å etablere en ny konto der. Innloggingen du har fra før vil ikke fungere nå lenger. Så klikk på knappen under, registrer deg og få tilgang på alle rapporter, m.m. som medlemsskapet ditt inneholder.

Dokumentasjon fra årets
va-jus begivenhet

Presentasjonene fra konferansen holdt på Gardermoen 24. og 25. november er nå tilgjengelige via linken under. 
Linker til opptak fra konferansen sendes direkte til de registrerte deltakerne.

Aktuelt

Norsk Vanns viktigste arbeidsområder

Kurs, kompetanse og rekruttering

Norsk Vann står bak Vannbransjens etterutdanningssystem. Vi utgir både prosjektrapporter og lærebøker, og står som arrangør av flere kurs og konferanser hvert år. Samtidig kjører vi flere programmer for å sikre rekruttering til bransjen.

Interessepolitikk

Hvordan jobber Norsk Vann med å påvirke vannbransjens rammebetingelser?

Forvaltning

Forvaltning av vår viktigste ressurs – vannet. VA-jus, Finansiering/selvkost og Beredskap.

Vannforsyning og drikkevann

Tematiske sider og aktuelle saker innen vannforsyning.

Avløpsrensing og miljø

Bærekraft og bærekraftstrategi. Tematiske sider og aktuelle saker innen avløpsrensing.

Ledningsnett og teknologi

Teknologiutvikling og innovasjon. Tematiske sider og aktuelle saker innen ledningsnett.

+ kommuner representert

% av landets innbyggere dekket

+ fagrapporter og -bøker

Ledige stillinger i vannbransjen

Rådgiver

Søk innen 8. desember
Søk her

Førsteamanuensis / universitetslektor

Søk innen 15. desember
Søk her

Senior prosjektleder

Søk innen 8. januar 2022
Søk her