6255 3030 post@norskvann.no

Styringsdokumenter for Norsk Vann

Strategiplan 2019–2022

Årsmøtet vedtok 4. september 2018 strategiplan for Norsk Vann 2019–2022. Her finner du strategiplanen, både i en 4-siders nedlastbar blabar versjon og en nedlastbar powerpoint-versjon. Du kan også lese den forrige strategiplanen for 2015–2018.

Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen

Norsk Vanns årsmøte vedtok 5. september 2017 en «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen», som er blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. Bærekraftstrategien kan leses her.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norsk Vanns virksomhet finner du her.

Handlingsplan for 2021

Styret vedtok 26. januar 2021 handlingsplan for Norsk Vann 2021.

Du kan også laste ned Norsk Vanns gjeldende vedtekter.

Kursstrategi 2017–2022

Norsk Vanns kursstrategi fastlegger linjene for utvikling av kursvirksomheten i perioden 2017 – 2022, og ble vedtatt av styret i Norsk Vann 25. januar 2016..

Årsmøter og årsberetninger

Årsberetning for 2020 kan lastes ned her.

Saksdokumenter til årsmøtet 2021 kan lastes ned her.

Protokollen fra årsmøtet 2020, som ble avholdt digitalt 3. november, kan lastes ned her.