6255 3030 post@norskvann.no

Styringsdokumenter for Norsk Vann

Strategiplan 2023–2026

Årsmøtet vedtok 6. september 2022 strategiplan for Norsk Vann 2023–2026. Her finner du strategiplanen i en 4-siders nedlastbar blabar versjon. Du kan også lese den forrige strategiplanen for 2019–2022.

Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen

Norsk Vanns årsmøte vedtok 5. september 2017 en «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen», som er blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. Denne ble oppdatert 2022. Den oppdaterte versjonen kan leses her.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norsk Vanns virksomhet finner du her.

Handlingsplan for 2023

Styret vedtok 24. januar 2023 handlingsplan for Norsk Vann 2023.

Du kan også laste ned Norsk Vanns gjeldende vedtekter.

Kursstrategi 2017–2022

Norsk Vanns kursstrategi fastlegger linjene for utvikling av kursvirksomheten i perioden 2017 – 2022, og ble vedtatt av styret i Norsk Vann 25. januar 2016.

Årsmøter og årsberetninger

Årsberetning for 2023 kan du enten lese i nettleseren din eller laste den ned for å få full interaktivitet..

Saksdokumenter til årsmøtet 2023 kan lastes ned via denne linken.