6255 3030 post@norskvann.no

Internasjonalt samarbeid

Nordisk

Norsk Vann har et godt samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland. Det avholdes jevnlige nordiske kontaktmøter på både direktørnivå og faglig nivå, og det samarbeides om å arrangere nordiske konferanser og gjennomføre aktuelle fellesprosjekter.

 

Europeisk

Norsk Vann er medlem i EurEau; den europeiske paraplyorganisasjonen for nasjonale interesseorganisasjoner på vannområdet. EurEau har et lite sekretariat i Brussel og er viktig for påvirkning av rammebetingelser fra EU. Norsk Vann er representert i EurEaus generalforsamling og i de tre fagkomiteene.

Eureau-representasjon

Norsk Vann har følgende representasjon i EurEau:

Generalforsamlingen:
Ragnhild Aalstad, Norsk Vann

Komite 1:
Kjetil Furuberg, Norsk Vann

Komite 2:
Kristine Akervold, Bergen kommune
Arne Haarr, Norsk Vann

Komite 3:
Kari E. Fagernæs, Oslo kommune
Elin Riise, Norsk Vann

Globalt

Norsk Vann er ”governing member” og nasjonalt sekretariat for International Water Association (IWA) og den nordiske avleggeren NORDIWA. I Norge er det en nasjonalkomité for IWA. Denne ledes av fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse. Nestleder er Vibeke Rasmussen og sekretær er Arne Haarr.

Reisestipend for unge i VA-sektoren

IWA Norge har etablert en ordning med reisestipend for ansatte i VA-sektoren som er under 35 år. Ordningen skal stimulere unge i sektoren til å delta på internasjonale konferanser og arrangementer, etablere et internasjonalt nettverk og bringe kunnskap både ut og hjem.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått til dette spleiselaget, sier styreleder i IWA Norge og fagdirektør for vann i Bergen kommune, Magnar Sekse. Det er viktig for den norske vannbransjen å delta og følge med på hva som skjer internasjonalt. Det brukes mye penger i verden på forskning og utvikling. I tillegg gjør vi også mye bra i Norge, som vi kan bringe ut. IWAs nettverk Young Water Professionals har blitt en stor suksess. Alle er under 35 år, de er studenter eller ansatt i sektoren og de driver selv nettverket. Det deles normalt ut 4-6 reisestipender pr år, hvert på kr 5 000 som et veiledende beløp.

Kriterier

  • Reisestipend tildeles kun til unge under 35 år (ingen mulighet for dispensasjon).
  • Det gis primært støtte til deltagelse på IWAs arrangementer (også NORDIWA).
  • Hvis søkeren har sendt inn og fått godkjent en presentasjon eller en poster på et arrangement, økes sjansen for å få tildelt stipend.
  • Hvis søkeren er medlem av VA-Yngre eller det internasjonale IWA-nettverket Young Water Professionals, økes sjansen for å få tildelt stipend.

Ved innsendelse av søknad skal det legges ved:

  • Budsjett for samlede reise- og oppholdsutgifter
  • Plan for presentasjon/publisering/profilering (før, under og etter deltakelse)

Hvis en stipendmottaker ikke gjennomfører reisen og planene, skal tildelt stipend betales tilbake.

Avslag på reisestipend begrunnes ikke.

Søknad bør i hovedregel ikke overskride 1 A4-side og sendes IWAs sekretariat per e-post på post@norskvann.no Dokumentasjon på eventuell akseptert presentasjon (innlegg eller plakat) vedlegges.

Det praktiseres løpende søknadsfrist.