6255 3030 post@norskvann.no

Ansatte i Norsk Vann

Ledelsen

Ragnhild Aalstad

Sekretær for Norsk Vanns styre og valgkomité
Kontaktperson for politisk nivå, media og samarbeidende organisasjoner
Leder Nasjonalt brukerforum

Send epost eller ring 957 04 502

Ragnhild Aalstad

Direktør

Stedfortreder for direktør
Ansvar for interne rutiner, personalpolitikk og økonomi
Styremedlem i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Send epost eller ring 905 34 493

Yngve Wold

Assisterende direktør

Avdeling vanntjenester

Vannbehandling, vanntjenester, beredskap og FoU
Sekretær for vannkomiteen 
Repr. i EurEau komite 1 og nordisk/nasjonale drikkevannskonferanser

Send epost eller ring 915 35 005

Kjetil Furuberg

Avdelingsleder Vanntjenester

Juridisk rådgivning, kurs og konferanse
Påvirkning av rammebetingelser
Representant i EurEau komite 3 (jus og økonomi)

Send epost eller ring 412 82 916

Elin Riise

Juridisk rådgiver

Juridisk rådgivning, kurs og prosjekter

Send epost eller ring 995 66 212

Line Gulbrandsen

Juridisk rådgiver

Medlemshenvendelser, rammebetingelser, kurs og konferanser. Mindre avløpsanlegg (kap. 12 og 13), arealplanlegging, vannforvaltning og standardiseringsarbeid. 
Sekretær for avløpskomiteen
Prosjektleder for Vannstandard

Send epost eller ring 958 64 047

Gjertrud Eid

Rådgiver
Elisabeth

Avløpsbehandling, transportsystemer for vann og avløp

Send epost eller ring 916 27 949

Elisabeth Lyngstad

Rådgiver

Ledningsnett, Vannforsyning, Dataflyt, Materialteknologi, Vannstandard (faglig innhold), Representant i ADK-rådet

Send epost eller ring 930 86 622

Astri Fagerhaug

Rådgiver

Større avløpsanlegg, sirkulær økonomi, slam, miljøgifter og bærekraft.
Rammebetingelser.
Sekretær for avløpskomiteen og nasjonalkomiteen IWA
Representant i nasjonal referansegruppe vannforskriften
Nasjonal koordinator for EurEau og representant i komite 2
Representant i EurEau General Assembly
Nordiske avløpskonferanser

Send epost eller ring 951 87 894

Arne Haarr

Rådgiver

Vannforsyning, vannbehandling, overvåkning av vannkvalitet, PFAS i drikkevann, forurensning i overvann, klimatilpasning, forskning, teknologiutvikling og innovasjon

Send epost eller ring 414 71 334

Ingun Tryland

Rådgiver teknologiutvikling

Utvikling av faglig innhold i Vannstandard (tidl. VA-norm og VA/Miljø-blader)

Send epost eller ring 950 53 291

Kjetil Flugund

Rådgiver
Kristin Jenssen Sola

Prosjektleder for blant annet prosjektene dimensjonering av reservevannforsyning, digital løsning for innrapportering av vann- og avløpsdata, og kompetansekrav for driftspersonell. 

Send epost eller ring 416 32 184

Kristin Jenssen Sola

Rådgiver (engasjement)

Brannvann
Fagrådgiver Nasjonalt kompetansesenter for vanninfrastruktur
Diverse prosjekter

Send epost eller ring 951 67 690

Einar Melheim

Rådgiver (konsulent deltid)

Kompetanse, Kommunikasjon og Administrasjon

Ansvar for internadministrasjon
Norsk Vanns kursportefølje

Send epost eller ring 905 34 493

Yngve Wold

Avdelingsleder Kurs og Administrasjon

Medlemskap og -oversikter
Personal- og administrative rutiner/systemer
Medansvarlig daglig oppfølging økonomi og fakturering

Send epost eller ring 408 51 295

Turid Nybruket

Kontorleder

Sekretær for alle kurs
Ansvarlig for gjennomføring av Norsk Vanns arrangementer, herunder påmelding, gjennomføring og fakturering

Send epost eller ring 416 79 925

Sissel Løvås-Hauge

Administrasjonskonsulent

Koordinator for politisk påvirkning og Arendalsuka
Kommunikasjon, sosiale medier, pressekontakt
HMS/HR/Organisering
Sekretær for Samfunnskomiteen, IKS-nettverket, VASK-nettverket og KF/AS-nettverket
Ansvarlig for bedreVANN

Send epost eller ring 950 49 728

Thomas Langeland Jørgensen

Stabsleder

Kommunikasjon, pressekontakt, web og publikasjoner
Redaktør Vannspeilet

Send epost eller ring 477 58 878

Tone Bakstad

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon, pressekontakt, web og publikasjoner
Sekretær for Nasjonalt brukerforum

Send epost eller ring 991 27 175

Frode Skår

Kommunikasjonsrådgiver

Faglig og pedagogisk ansvar for kursvirksomheten
Sekretær for Norsk Vanns kursutvalg
Sekretær for ADK-rådet

Send epost eller ring 415 87 428

Marit Skjel

Rådgiver

Norsk Vann Prosjekt
Elektrokurs og e-læringstilbud
Læreboka «Vann- og avløpsteknikk»
Web, e-bøker, trykksaker og kursmateriell

Send epost eller ring 991 01 516

Fred Ivar Aasand

Rådgiver

Rekruttering
Kontaktperson for traineeVANN
Kontaktperson mot utdanningsinstitusjonene
Kontaktperson for driftsassistansesamlingen
Sekretær for VA-yngre

Send epost eller ring 901 71 452

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Rådgiver

Teknisk ansvarlig for alle digitale flater
Teknisk ansvarlig for gjennomføring av arrangementer
Rådgiver innen nye teknologier, automatisering og digitalisering
Ledige stillinger

Send epost eller ring 920 88 345

Terje Berg

Rådgiver

Ansvarlig for budsjett, økonomistyring og regnskap
Ansvarlig for bestillinger og anskaffelser
Faglig ansvarlig i arbeidet med gebyr, selvkost og finansiering

Send epost eller ring 905 14 091

Ida Stabo-Eeg

Controller

Send epost eller ring 918 55 816

Trond Kaulum

Kurslærer (konsulent deltid)