6255 3030 post@norskvann.no

Nettverksgrupper—la oss lære av hverandre!

Velkommen til Norsk Vann sine nettverksgrupper

Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige kommunene/avløpsrenseanleggene/IKS som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av erfaringer. Tilknyttede medlemmer som leverandører og rådgivere har dessverre ikke anledning til å delta i nettverkene, men kan blir invitert til å holde presentasjoner innen aktuelle temaer.

Norsk Vann har et prosjektområde på TEAMS for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Målet er å dele de gode ideene og erfaringene slik at dere kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige).

Ta kontakt hvis du ønsker å delta i en eller flere av nettverkene eller bare ønsker mer informasjon.

Nettverk for drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling innen drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg (kap. 13 og 14)

Målgruppe: Driftsoperatører og personell som jobber på/med avløpsrenseanlegg.

Sted og tid: TEAMS 1 g/mnd.  Torsdager kl. 12-13:30

Eksempler på temaer:

 • Opplæring og organisering av driftspersonell
 • Energioptimalisering
 • Representativ prøvetaking

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for nybygging og ombygging av avløpsrenseanlegg

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal bygge om eller bygge nye avløpsrenseanlegg (kap. 13 og 14)

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen

Sted og tid: TEAMS møter 1g/mnd. Onsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Nye rensemetoder
 • Vurderinger ved valg av renseløsning
 • Prosessen ved anskaffelse av nytt anlegg

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for søknad om utslippstillatelser

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal søke om utslippstillatelse (kap. 14).

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen

Sted og tid: TEAMS møter 1g/mnd. Onsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Innhold i søknad
 • Erfaringer fra de som er i prosessen

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

 

Nettverk for fremmedvann på ledningsnett

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med fremmedvann.

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen som jobber med fremmedvann

Sted og tid: TEAMS møter 1g/mnd. Tirsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Temperaturmålinger for å avdekke innlekk
 • Målinger i avløpsnettet og funn
 • Arbeid med fremmedvannsplan
 • Vannbalanse, modellering, sammenstilling og tolkning av data

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for rapportering og oppfølging av krav i utslippstillatelser

Mål: Erfaringsutveksling for de som jobber med rapportering og krav i utslippstillatelser (kapittel 13 og 14 anlegg)

Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen

Sted og tid: TEAMS 1 g/mnd.  Torsdager kl. 9-10:30

Eksempler på temaer:

 • Beregningsmetoder
 • Fosforregnskap for avløpsledningsnett
 • Kildekontroll/kildesporing
 • ROS-analyser
 • Resipientovervåking

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for slam/biorest/biogass

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber på avløpsrenseanlegg med slam og biogass

Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen

Sted og tid: TEAMS møter hver 2. mnd. Ikke startet.

Eksempler på temaer:

 • Tekniske løsninger
 • Drift og oppfølging av råtnetanker
 • Slamkvalitet og bruk
 • Erfaringer med biogassanlegg

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad