6255 3030 post@norskvann.no

Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad

Vannspeilet er et gratis og annonsefritt fagblad for medlemmer i Norsk Vann.

Bladet kommer i 4 utgaver per år, og sendes ut både i trykket og i digital form. Innholdet i bladet omfatter blant annet:

  • Viktig nytt om lover og forskrifter
  • Fagartikler og annet fagstoff
  • Informasjon om viktige interessesaker og Norsk Vanns arbeid med disse
  • Resultater fra prosjekter og informasjon om nye Norsk Vann rapporter
  • Kurs- og arrangementskalender

Vi vil gjerne ha inn interessante artikler fra medlemmer og andre. Vi er fleksible med tanke på omfanget av artikkelen, men som en pekepinn kan du regne ca 4100 tegn inkl. mellomrom på en ren tekstside. Med en liten illustrasjon (maks 1/8-del av siden) bør du ha maks 3000 tegn. På et oppslag med 2 mindre illustrasjoner går det ca 6200 tegn inkl. mellomrom.

Bilder sendes som egne filer i f.eks. jpg-format og i høyoppløst versjon. Ikke legg bildene inn i word-fila.

Ta kontakt med redaktør Tone Bakstad for å sende inn tekst og bilder.

Frister for å sende inn artikler til Vannspeilet er:

Nr. 3-2024: Tema: Samarbeid. Materiellfrist 16. august

Nr. 4-2024: Tema: Rekruttering. Materiellfrist 8. november