6255 3030 post@norskvann.no

Vannspeilet er et gratis og annonsefritt fagblad for medlemmer i Norsk Vann.

Bladet kommer i 4 utgaver per år, og sendes ut både i trykket og i digital form. Innholdet i bladet omfatter blant annet:

  • Viktig nytt om lover og forskrifter
  • Fagartikler og annet fagstoff
  • Informasjon om viktige interessesaker og Norsk Vanns arbeid med disse
  • Resultater fra prosjekter og informasjon om nye Norsk Vann rapporter
  • Kurs- og arrangementskalender

Vi vil gjerne ha inn interessante artikler fra medlemmer og andre. Vi er fleksible med tanke på omfanget av artikkelen, men som en pekepinn kan du regne ca 4100 tegn inkl. mellomrom på en ren tekstside. Med en liten illustrasjon (maks 1/8-del av siden) bør du ha maks 3000 tegn. På et oppslag med 2 mindre illustrasjoner går det ca 6200 tegn inkl. mellomrom.

Bilder sendes som egne filer i f.eks. jpg-format og i høyoppløst versjon. Ikke legg bildene inn i word-fila.

Vi ser aller helst at du bruker Norsk Vanns word-mal på artikler til Vannspeilet.

Ta kontakt eller send tekst og bilder til Tone Bakstad.

Frister for innsending av artikler til Vannspeilet i 2021 er:

Nr. 3-2021: 16. august

Nr. 4-2021: 9. november