6255 3030 post@norskvann.no
KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

Landsstyret i KS møtes i dag og skal blant annet behandle organisasjonens nye interessepolitikk for vann og avløp. Der oppfordres det til mer interkommunalt samarbeid for å løse utfordringene sektoren står overfor.  I forslaget til resolusjon heter det: Landsstyret i...
Møt: Birgith Terum

Møt: Birgith Terum

Birgith Øverby Terum (28) jobber med farekartlegging av råvannskilde som trainee hos MOVAR IKS.  -Jeg har vært på flere befaringer og møter med eksterne aktører, for å lære mer om deres virksomheter og se på tiltakene de har iverksatt for å redusere forurensing mot...
Beredskap til å beskytte det viktigste vi har?

Beredskap til å beskytte det viktigste vi har?

Beredskap og krisehåndtering blir stadig viktigere for vannbransjen. Vi forvalter verdier og leverer tjenester som både enkeltmennesker og samfunnet vårt som helhet er helt avhengige av for å kunne fungere.  Det er så og si umulig å gardere seg helt mot alle hendelser...
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...