6255 3030 post@norskvann.no
Lyser ut 12 traineestillinger

Lyser ut 12 traineestillinger

I samarbeid med aktører i bransjen lyser Norsk Vann ut 12 traineestillinger i programmet traineeVANN. Søknadsfrist er satt til 23. oktober. TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram over 24 måneder hvor kandidatene er innom inntil 3 forskjellige...
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...