Norsk Vann har lenge planlagt å utvikle nytt, digitalt kursmateriell til bruk i opplæring av driftsoperatører....

les mer