6255 3030 post@norskvann.no

Operatøropplæring i fare – mangler lærerkrefter

3. jan, 2024 | Læremateriell, Rekruttering

Vi har tidligere omtalt at Norsk Vann er i gang med å utvikle nye læringsopplegg for grunnkursene for driftsoperatører. De såkalte 3-ukers kursene for driftsoperatører innen vannbehandling, transportnett og avløpsrensing har vært et etterspurt tilbud for Norsk Vanns medlemmer i over 20 år. Kursene dekker et behov for yrkesrettet opplæring som offentlig skoleverk mangler. Nytt kursopplegg består av et digitalt og pedagogisk strukturert materiell som er egnet for selvstudium i kombinasjon med samlinger. Men dette nye tilbudet står nå i fare på grunn av lærermangel.

Vi har spurt rådgiver og ansvarlig for kursvirksomhet i Norsk Vann, Marit Skjel:

Er hensikten med nytt læremateriell at elevene skal gjøre opplæringen på egen hånd uten lærere?

Ja, det er riktig at det nye tilbudet for driftsoperatører skal gjøre undervisningen mer fleksibel ved at en del av læringen skal skje på egen hånd, og uten at man skal bruke så mange dager borte fra jobb og familie for å delta på samlinger. Men vi har fortsatt stort behov for å gi elevene oppfølging og veiledning gjennom kurset, som mange oppfatter som ganske krevende. Det nye kursopplegget består i dag av to – tre kortere fysiske samlinger, og flere nettsamlinger underveis. Vi har behov for lærere til disse samlingene, og til å veilede elever digitalt gjennom kurset.

Hvordan har Norsk Vann løst lærersituasjonen hittil?

Vi har hatt én fast lærerstilling i sekretariatet, Trond Kaulum, som har vært en omreisende lærer ved alle driftsoperatørkurs fram til han ble pensjonist for to år siden. Vi har vært så heldige at vi fortsatt kan leie ham inn til å undervise på kursene etter opprinnelig opplegg med 3 ukesamlinger. Tidligere ble det i tillegg benyttet hjelpelærere fra driftsorganisasjonene ute – det har vært en slags dugnadsinnsats. Vi opplever at det er utfordrende å rekruttere lærere som dekker hele det faglige spennet i driftsoperatørkursene. Derfor gjør vi om noe nå i forbindelse med omgjøringen til blandet læringsmåte.

Og hva er planen for de nye kursene?

Vi ønsker lærere som har kunnskap om praktisk drift av VA-anlegg og at disse underviser der de er best kjent, det vil si i deler av undervisningsopplegget. Sammen med andre vil vi få gode eksperter som danner et bra team for hele verdikjeden. Den enkelte lærer vil undervise og veilede elevene underveis i sin del av det blandete læringsopplegget.

Skal dere ikke erstatte den ledige lærerstillingen?

Ingrid Skjærbakken, som også jobber som rådgiver i Norsk Vann, har tatt over rollen som pedagogisk koordinator og lærer mens vi nå det siste året har startet utrullingen av det nye kursopplegget. Hun har hospitert ved ‘de gamle’ 3-ukers kursene i et par år – og tar med seg erfaringene. For å gjøre oss mindre sårbare og ikke å bare være avhengig av en enkeltlærer, trenger vi supplement til Ingrid. Vi vil derfor bygge opp et team av eksterne kursveiledere som kan ta deler av undervisningen, veilede i det de er gode på.

Vil du betrakte lærersituasjonen som en krise?

Ikke krise, men vi ser at på grunn av lærersituasjonen har vi ikke tilstrekkelig kapasitet til å kjøre så mange kurs etter nytt læringsopplegg som vi kunne ønske. Dessuten, dersom flere bidrar med å formidle erfaringer fra praktisk drift inn i disse kursene, så får vi også til bedre kurs som også blir enda mer motiverende for elevene. Det er stor etterspørsel etter kursene og vi ønsker å tilby kurs i henhold til etterspørselen.

Vi spør Ingrid Skjærbakken om hun kan si noe om hva læreren – eller «kursveilederen» sin rolle er under kurset:

I utgangspunktet skal læreren være en pedagogisk støtte for elevene gjennom kurset. Basisstoffet ligger i en digital læringsportal og består av kortere og lengre foredrag med videoer, supplert med kontrollspørsmål og oppgaver. Kurset er bygd opp i moduler, og dette går elevene gjennom selv. Læreren for den enkelte modul møter elevene i fysisk samling og i nettsamlinger underveis i kurset. Viktig innhold i alle samlingene er å oppsummere problemer rundt det enkelte emne, supplere med korte foredrag og å løse oppgaver. Læreren skal også svare på individuelle spørsmål fra elevene mellom samlinger. Dette skjer over læringsportalen.

Blir læreren overlatt til seg selv?

Neida, vi vil sørge for en opplæring av lærere, slik at hun/han blir kjent med læringsopplegget og stoffet. Under kurset vil vi ha en tett dialog med den enkelte lærer, og ofte vil vi være flere til å delta i og gjennomføre samlingene.

Tilbake til Marit spør vi: Hvem er det dere har i kikkerten som kan være kursveiledere? – Hva er kvalifikasjonene, og hvordan godtgjøres dette?

Vi er på jakt etter personer som kan praktisk drift av VA-anlegg og i tillegg behersker teorien knyttet til de ulike prosessene. Dette kan være driftspersonell som er motivert av å formidle kunnskap til andre, eller det kan også være fagpersoner hos VA-rådgivere, leverandører og lærere ved fagskoler og høgskoler. Eller andre. Dette er en jobb som kan kombineres med fulltidsjobb hvis man har mulighet til å være litt fleksibel. Jobben betales etter faste satser på timebasis, eller ved frikjøp hos arbeidsgiver.

Sluttord

Marit Skjel avslutter med å si at vi har det litt travelt med å rekruttere nye lærerkrefter. Planen er å rulle ut et helt nytt kursopplegg for operatører på avløpsrenseanlegg til våren. Og vi kjører kontinuerlig videre med nye kurs innen vannbehandling.

Vi håper personell fra våre medlemskommuner og selskaper kan være interessert i dette. Det er bare å ta kontakt med Marit Skjel eller Ingrid Skjærbakken i Norsk Vann.

Fakta om kursene: 

Norsk Vanns kurs for driftsoperatører

  • Ca. 100 – 125 driftsoperatører hvert år
  • Nytt kursopplegg strekker seg over ca. 10 uker
  • 2-3 fysiske samlinger, ukentlige nettsamlinger
  • Selvbetjent tilgang til kurs og oppgaver via en læringsportal
  • Øving og lab inngår i en av samlingene
  • Avsluttende prøve som skal bestås

Som lærer får du

  • Jobbe med det noe av det viktigste i vannbransjen – å bygge kompetanse
  • Tilgang til et ferdig undervisningsmateriell
  • Innføring til rollen som kurslærer av erfarent personell i Norsk Vann
  • Honorar for avtalt timer og forberedelser, eventuelt frikjøp hos arbeidsgiver
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
VA-yngres årsseminar i Ålesund

VA-yngres årsseminar i Ålesund

VA-yngre har åpnet for påmeldingen til sitt årsseminar i Ålesund 24.-25. april. Seminaret har fått tittelen «Rise of the machines» med digitalisering som en rød tråd. Tradisjonen tro blir det spennende foredrag, kulturell mingling, nye venner og kunnskapsrike...

les mer
Bli traineebedrift? En unik mulighet for bransjen

Bli traineebedrift? En unik mulighet for bransjen

I høst hadde traineeVANN opptak til kull 10. Ni traineer har takket ja til å være vannbransjens neste traineekull og være med i spennende løp i Trøndelag, Vestland, Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus og Østfold. traineeVANN ser frem til å vise vannbransjen flere...

les mer
Vi søker juridisk rådgiver

Vi søker juridisk rådgiver

Norsk Vann søker etter juridisk rådgiver som kan ivareta og utvikle vårt juridiske medlemstilbud og bidra til at det utvikles hensiktsmessige rammebetingelser for vannbransjen. Vi er en offensiv gjeng som brenner for faget og vår visjon "Rent vann – vår fremtid". Vi...

les mer
«For få velger ingeniørutdanningene!»

«For få velger ingeniørutdanningene!»

-Hele 3 av 4 av våre masterkandidater får jobb i løpet av siste studieår. Grunnen er at for få velger ingeniørutdanningene, sier Roald Kommedal, førsteamanuensis ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger. Tidligere i vår var...

les mer