6255 3030 post@norskvann.no

Opplæring av folkevalgte om vann og avløp

24. nov, 2023 | Interessesaker, Læremateriell, Samfunnsutvikling

I disse dager skal mange nye folkevalgte sette seg inn i kommunenes ansvar og oppgaver. Norsk Vann har laget en brosjyre og en nettside som vi håper kan bidra til at også vann- og avløpstjenestene vies oppmerksomhet i opplæringen av de folkevalgte.

I brosjyren peker vi blant annet på ansvaret de folkevalgte har for å sikre at kommunen leverer trygt og godt drikkevann til innbyggere og næringsliv, nok vann til brannslokking og for at avløpsvannet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

Vi er innom kommunens ulike roller, som eier av anlegg, som myndighet og som ansvarlig for tilfredsstillende rammer for vannforsyning og avløpshåndtering i planverket, samt rolledelingen mellom kommunen og nasjonale myndigheter og regelverk.

I tillegg berører vi kort noen sentrale problemstilinger, presenterer nøkkeltall, litt om bedreVANN og om oss i Norsk Vann som ressurs for kommunene.

På nettsiden finnes artikler som på en lettfattelig måte går litt mer i dybden.

Brosjyren kan lastes ned og distribueres på egnet måte til de folkevalgte og andre målgrupper, eller kommunene kan henvise til nettsiden www.norskvann.no/politikk.

Last ned prosjyren her

Besøk nettsiden Vann og politikk

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer