6255 3030 post@norskvann.no

Opplæring av folkevalgte om vann og avløp

24. nov, 2023 | Interessesaker, Læremateriell, Samfunnsutvikling

I disse dager skal mange nye folkevalgte sette seg inn i kommunenes ansvar og oppgaver. Norsk Vann har laget en brosjyre og en nettside som vi håper kan bidra til at også vann- og avløpstjenestene vies oppmerksomhet i opplæringen av de folkevalgte.

I brosjyren peker vi blant annet på ansvaret de folkevalgte har for å sikre at kommunen leverer trygt og godt drikkevann til innbyggere og næringsliv, nok vann til brannslokking og for at avløpsvannet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

Vi er innom kommunens ulike roller, som eier av anlegg, som myndighet og som ansvarlig for tilfredsstillende rammer for vannforsyning og avløpshåndtering i planverket, samt rolledelingen mellom kommunen og nasjonale myndigheter og regelverk.

I tillegg berører vi kort noen sentrale problemstilinger, presenterer nøkkeltall, litt om bedreVANN og om oss i Norsk Vann som ressurs for kommunene.

På nettsiden finnes artikler som på en lettfattelig måte går litt mer i dybden.

Brosjyren kan lastes ned og distribueres på egnet måte til de folkevalgte og andre målgrupper, eller kommunene kan henvise til nettsiden www.norskvann.no/politikk.

Last ned prosjyren her

Besøk nettsiden Vann og politikk

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer