6255 3030 post@norskvann.no

Inviterer til workshop om rensing av mikroforurensninger 23. april

19. feb, 2024 | Avløp, Avløpsdirektiv, Renseanlegg

Sett av datoen i kalenderen allerede nå: Tirsdag 23. april kl. 10-15. Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Vika, Oslo.

Det er nå klart at det nye avløpsdirektivet kommer med krav om rensing av mikroforurensninger, også kalt det fjerde rensetrinn eller kvartærrensing. Slik det ser ut nå vil alle renseanlegg over 150.000 pe få krav om rensing av mikroforurensninger. Det er angitt trinnvise tidsfrister for innføring, men det gjenstår å se hvilke endelige frister det vil bli for norske renseanlegg.

I tillegg skal medlemslandene innen 2030 etablere en oversikt over hvilke områder hvor konsentrasjon eller akkumulering av mikroforurensninger fra avløpsrenseanlegg representerer en risiko for human helse eller for miljøet. Ifølge teksten fra trilogforhandlingene skal også tettbebyggelser over 10.000 pe som har utslipp til områder med slik risiko, etablere rensing av mikroforurensninger. Også her er det angitt trinnvise tidsfrister.

Dette representerer en ny epoke for norske kommuner og avløpsrenseanlegg, og det er et stort behov for å komme i gang med kunnskaps- og kompetanseheving.

Til å hjelpe med dette har Norsk Vann engasjert det svenske miljøinstituttet IVL, ved deres ekspert Christian Baresel. Han regnes som en av de ledende eksperter på rensing av legemidler og mikroforurensninger, og har vært sentral i arbeidet med testing og utprøving av avansert rensing på renseanlegg i Sverige, helt siden dette begynte tidlig på 2000-tallet. Baresel er derfor også benyttet som Naturvårdsverkets rådgiver innenfor mikroforurensninger.

Til workshopen kommer det flere eksperter fra Sverige, i tillegg til representanter fra Miljødirektoratet.

Målet for workshopen er å komme i gang med forberedelsene til avansert rensing av mikroforurensninger – blant annet ved å hente inn erfaringer fra Sverige.
Hva vet vi om nivået av mikroforurensninger og legemidler i norsk avløpsvann?
I Norge er det mange kommuner som er godt i gang med planlegging, bygging eller utvidelse av avløpsrenseanlegg. Hvilke valg bør disse gjøre allerede i dag, dersom en vet at det kommer krav om kvartærrensing om 5 eller 10 år?

Målgruppe for samlingen er kommuner og renseanlegg, konsulenter og rådgivere, forskere og myndigheter.

Endelig program og påmelding vil bli kunngjort når det er klart, men allerede nå anbefaler vi alle interesserte om å merke seg tid og sted:

Nationaltheatret konferansesenter, Vika, Oslo.
Tirsdag 23 april kl 10-15.

Anbefalt lesing i mellomtiden:

Christian Baresels presentasjon fra Norsk Vanns årskonferanse 2023.

Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk (IVL, 2017).

 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer