6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Forskriftsregulering av utvidet produsentansvar for enkelte engangsprodukter av plast

1. jul, 2024 | baredritei, Høringer, Pågående høringer

Våtservietter, sneiper og snusposer er blant dosøppelet som skaper problemer i avløpssystemet. I verste fall kan det føre til driftsstans og forurensning som koster samfunnet mye å rydde opp i. Nå foreslår Miljødirektoratet endringer i avfallsforskriften som kan gjøre at produsentene må ta større del av ansvaret for at produktene havner på avveie. 

Miljødirektoratet foreslår endringer i avfallsforskriften. Forslaget gjennomfører bestemmelser om utvidet produsentansvar for enkelte engangsprodukter av plast i EUs direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter (2019/904). Formålet med produsentansvaret er å forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra produktene, herunder redusere og forebygge forsøpling og spredning av mikroplast, samt bidra til en sirkulær økonomi. Dette nye produsentansvaret foreslås regulert i nytt kapittel 7A i avfallsforskriften.

Dette produsentansvaret gjelder for tre typer engangsprodukter av plast:

  1. emballasje og noen produkter som ikke er emballasje (matbeholdere for hurtigmat eller «take away» inkl. lokk, fleksibel innpakning for hurtigmat, drikkevarebeholdere under 3 liter, drikkebegre inkl. lokk, plastbæreposer)
  2. våtservietter og ballonger
  3. tobakksprodukter med filter og filtre til bruk sammen med tobakksprodukter.

Denne produsentansvarsordningen skal sørge for at produsentene dekker kommuners kostnader knyttet til opprydning av forsøpling av produktene og innsamling av produktene når de kasseres i avfallsbeholdere på offentlig sted. Det skal også sørges for holdningsskapende arbeid for å forebygge og redusere forsøpling, og for å vise ombruksalternativer.

Dette arbeidet er av interesse også for vannbransjen, og vi oppfordrer medlemmene våre om å delta med høringssvar. Det er også mulig å sende inn synspunkter til Norsk Vann, så lager vi et samlet svar. Kontaktinfo under.

Høringsfristen til Miljødirektoratet er 27. september. Innspill til Norsk Vann bør sendes oss senest 23. september. 

Les mer om høringsforslaget på Miljødirektoratets nettsider

portrett Frode Skår
Kontaktperson:

Frode Skår
kommunikasjonsrådgiver Norsk Vann

tlf.: 991 27 175

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer