6255 3030 post@norskvann.no

Vannspeilet med temanummer: Revidert avløpsdirektiv

28. jun, 2024 | Avløpsdirektiv

Et rykende ferskt Vannspeilet er nå ute, denne gang som temanummer: Revidert avløpsdirektiv. 

Revidert avløpsdirektiv vil påvirke alle som jobber innen avløp i en kommune, samt alle av oss som produserer et avløpsvann. Denne utgaven av Vannspeilet er derfor i sin helhet viet tema revidert avløpsdirektiv. Revidert direktiv vil omfatte vesentlig flere steder i Norge enn tidligere, og vil sette føringer for hele avløpsbransjen. Her kan vi nevne: reduksjon av fremmedvann og overløp, overvann, rensekrav, energinøytralitet, ressursgjenvinning ++++

Vi anbefaler derfor alle å ta en titt på denne utgaven enten du er politiker, rådmann, rådgiver innen VA, jobber i en kommune med gebyr, plan, spredt avløp, ledningsnett eller avløpsrenseanlegg, eller du kun er en privat produsent av avløpsvann.

Last ned Vannspeilet her.

Hvis du ønsker enda mer informasjon etter å ha lest Vannspeilet, kan du finne dette (inkludert link til direktivteksten) her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker