6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektivet: Kort status pr 1. mars

6. mar, 2024 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker

Fredag 1. mars ble det, etter hektisk møteaktivitet, inngått en foreløpig politisk avtale mellom Rådet og Parlamentet om endelig tekst.

Parlamentet og Rådet i EU ble mandag 29.1.24 enige om de store og viktige spørsmålene i den endelige teksten for det reviderte avløpsdirektivet. Mindre tekniske detaljer har representanter for de to institusjonene diskutert i videre møter, og fredag 1. mars ble det altså inngått politisk avtale om endelig tekst:

Denne er publisert her:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7108-2024-INIT/en/pdf

Det gjenstår fortsatt en prosess før direktivet er vedtatt. Mandag 11. mars skal det være møte i miljøkomiteen (ENVI) om forslaget, og etter det vi vet står det på agendaen på møte i Parlamentet 29. april.

Det er imidlertid signaler som tyder på at det ikke formelt vil bli endelig godkjent av Parlamentet før valget og det nye Parlamentet er på plass og skal ha møte i okt./nov.

Helt frem til direktivet er formelt vedtatt kan det komme endringer.

Pressemeldingen fra EU-parlamentet kan leses her

Se også pressemelding fra Europarådet

Se også vår temaside om revideringen av avløpsdirektivet

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer