6255 3030 post@norskvann.no

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

4. mar, 2024 | Avløp, Interessesaker

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden. 

Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der forurensning fra utslipp av kommunalt avløpsvann pekes på som en viktig årsak. Mulighetsstudien for vann- og avløpssektoren fra 2022 peker blant annet på at interkommunalt samarbeid kan være en faktor for å lykkes med fornying av vann- og avløpssystemene. Miljødirektoratet ønsker derfor kunnskap om mulige gevinster av mer kommunalt samarbeid på avløpsområdet. 

Totalt er det 114 kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden, og av disse oppgir 30 at de deltar i interkommunalt samarbeid på avløpsområdet. 

Interkommunale samarbeid kan resultere i bedre kvalitet på avløpsrensingen, blant annet fordi det i større grad muliggjør større felles investeringer i avløpsrenseanlegg og ny teknologi. Dette kan igjen bidra til bedre vannmiljø. I den grad samarbeid bidrar til færre renseanlegg totalt, vil det også ha noe å si for klima- og naturavtrykk. I tillegg bidrar samarbeid til større fagmiljø som kan heve kvaliteten og robustheten på tjenesten, heter det i rapporten. 

Selskap med interkommunalt samarbeid på avløpsområdet i nedbørsfeltet til Oslofjorden:

GIVAS IKS (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Eidskog, Sør-Odal)

Hias IKS (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten)

MIRA IKS (Lillestrøm og Gjerdrum)

MOVAR IKS (Moss, Vestby, Råde og Våler)

Nordre Follo renseanlegg IKS (Nordre Follo og Ås)

NRVA IKS (Lillestrøm, Rælingen, Nittedal, Lørenskog og Gjerdrum)

Søndre Follo renseanlegg IKS (Ås og Vestby)

Tønsberg renseanlegg IKS (Tønsberg og Ferder)

VEAS IKS (Oslo, Bærum og Asker) 

Interessant rapport

-Dette er en interessant rapport som bidrar til viktig kunnskap om hvordan vi kan styrke innsatsen på vann- og avløpsområdet. Den tar utgangspunkt i de store investeringene som vår sektor står overfor, og peker på nødvendigheten av å organisere virksomheten både på en kostnadseffektiv måte og slik at vi får utnyttet tilgjengelige ressurser på beste mulig måte til å nå målene, sier Ragnhild Aalstad i Norsk Vann. 

Rapporten viser både gevinster ved interkommunale samarbeid men også hva slags faktorer som kan være til hinder for slike samarbeidsformer.

-Vi er på jakt etter hvordan vi kan opprettholde investeringsnivået, og bidra til et bedre miljø på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Da er glad for at bredden av argumenter kommer på bordet, sier Ragnhild Aalstad i en kort kommentar om rapporten som ble lansert 1. mars.

Rapporten kan lastes ned her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer