6255 3030 post@norskvann.no

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

4. mar, 2024 | Avløp, Interessesaker

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden. 

Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der forurensning fra utslipp av kommunalt avløpsvann pekes på som en viktig årsak. Mulighetsstudien for vann- og avløpssektoren fra 2022 peker blant annet på at interkommunalt samarbeid kan være en faktor for å lykkes med fornying av vann- og avløpssystemene. Miljødirektoratet ønsker derfor kunnskap om mulige gevinster av mer kommunalt samarbeid på avløpsområdet. 

Totalt er det 114 kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden, og av disse oppgir 30 at de deltar i interkommunalt samarbeid på avløpsområdet. 

Interkommunale samarbeid kan resultere i bedre kvalitet på avløpsrensingen, blant annet fordi det i større grad muliggjør større felles investeringer i avløpsrenseanlegg og ny teknologi. Dette kan igjen bidra til bedre vannmiljø. I den grad samarbeid bidrar til færre renseanlegg totalt, vil det også ha noe å si for klima- og naturavtrykk. I tillegg bidrar samarbeid til større fagmiljø som kan heve kvaliteten og robustheten på tjenesten, heter det i rapporten. 

Selskap med interkommunalt samarbeid på avløpsområdet i nedbørsfeltet til Oslofjorden:

GIVAS IKS (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Eidskog, Sør-Odal)

Hias IKS (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten)

MIRA IKS (Lillestrøm og Gjerdrum)

MOVAR IKS (Moss, Vestby, Råde og Våler)

Nordre Follo renseanlegg IKS (Nordre Follo og Ås)

NRVA IKS (Lillestrøm, Rælingen, Nittedal, Lørenskog og Gjerdrum)

Søndre Follo renseanlegg IKS (Ås og Vestby)

Tønsberg renseanlegg IKS (Tønsberg og Ferder)

VEAS IKS (Oslo, Bærum og Asker) 

Interessant rapport

-Dette er en interessant rapport som bidrar til viktig kunnskap om hvordan vi kan styrke innsatsen på vann- og avløpsområdet. Den tar utgangspunkt i de store investeringene som vår sektor står overfor, og peker på nødvendigheten av å organisere virksomheten både på en kostnadseffektiv måte og slik at vi får utnyttet tilgjengelige ressurser på beste mulig måte til å nå målene, sier Ragnhild Aalstad i Norsk Vann. 

Rapporten viser både gevinster ved interkommunale samarbeid men også hva slags faktorer som kan være til hinder for slike samarbeidsformer.

-Vi er på jakt etter hvordan vi kan opprettholde investeringsnivået, og bidra til et bedre miljø på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Da er glad for at bredden av argumenter kommer på bordet, sier Ragnhild Aalstad i en kort kommentar om rapporten som ble lansert 1. mars.

Rapporten kan lastes ned her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer