6255 3030 post@norskvann.no

Her er endelig Vannstandard.no!

26. feb, 2024 | Byggesaker, Ledningsnett, Spredt avløp, Vannstandard

Nå er Vannstandard åpnet og tilgjengelig for alle. I og med at produktet er nytt er det viktig å sette seg godt inn i hva produktet er og hvordan det skal brukes. Vi håper du har lyst til å gjøre nettopp det. 

Hva er Vannstandard?

Vannstandard er kommunens verktøy for å kommunisere hvilke krav som gjelder for etablering og drift av vann- og avløpsanlegg i den enkelte kommune.

I tillegg er Vannstandard et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

  • sentrale krav fra lovverket
  • standardiserte krav fra Vannstandard
  • eventuelle lokale krav stilt av den enkelte kommune

Det gis også veiledning om hvordan kravene kan innfris.

Webinarer som oppstartshjelp

Norsk Vann vil tilby hyppige webinarer for både kommuner og foretak i forbindelse med lanseringen av Vannstandard. For kommunene vil webinarene ha fokus på å bli kjent med produktet og jobben kommunen nå står ovenfor, før Vannstandard kan tas i bruk. Den ene delen av møtet blir en presentasjon fra Norsk Vann, mens den andre halvdelen av møtet settes av til spørsmål fra deltagerne.

Foretakene blir også loset gjennom produktet for å bli kjent med funksjonaliteten, og det settes av god tid til spørsmål fra deltakerne.

Webinarer for kommuner:

Tirsdag 27. februar, kl. 10-11.30

Tirsdag 5. mars, kl. 10-11.30

Onsdag 13. mars, kl. 10-11.30

Torsdag 21. mars, kl. 10-11.30

Du deltar på møtene ved å klikke her

Webinarer for foretak:

Tirsdag 23. april, kl. 10-11.30

Torsdag 16. mai, kl. 10-11.30

Du deltar på møtene ved å klikke her

Tips oss gjerne

Benytt gjerne vårt skjema «kontakt oss», som du finner inne på vannstandard.no, for å gi tilbakemelding på produktet. Slik hjelper dere oss med å rette opp i unøyaktigheter i tekst, tipse oss om mangler og eventuelle feil, og du kan gi innspill til funksjonalitet ved nettstedet som bør bli bedre.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer