6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektivet: Kort status pr 1. mars

6. mar, 2024 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker

Fredag 1. mars ble det, etter hektisk møteaktivitet, inngått en foreløpig politisk avtale mellom Rådet og Parlamentet om endelig tekst.

Parlamentet og Rådet i EU ble mandag 29.1.24 enige om de store og viktige spørsmålene i den endelige teksten for det reviderte avløpsdirektivet. Mindre tekniske detaljer har representanter for de to institusjonene diskutert i videre møter, og fredag 1. mars ble det altså inngått politisk avtale om endelig tekst:

Denne er publisert her:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7108-2024-INIT/en/pdf

Det gjenstår fortsatt en prosess før direktivet er vedtatt. Mandag 11. mars skal det være møte i miljøkomiteen (ENVI) om forslaget, og etter det vi vet står det på agendaen på møte i Parlamentet 29. april.

Det er imidlertid signaler som tyder på at det ikke formelt vil bli endelig godkjent av Parlamentet før valget og det nye Parlamentet er på plass og skal ha møte i okt./nov.

Helt frem til direktivet er formelt vedtatt kan det komme endringer.

Pressemeldingen fra EU-parlamentet kan leses her

Se også pressemelding fra Europarådet

Se også vår temaside om revideringen av avløpsdirektivet

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer