6255 3030 post@norskvann.no

Vannspeilet med temanummer: Revidert avløpsdirektiv

28. jun, 2024 | Avløpsdirektiv

Et rykende ferskt Vannspeilet er nå ute, denne gang som temanummer: Revidert avløpsdirektiv. 

Revidert avløpsdirektiv vil påvirke alle som jobber innen avløp i en kommune, samt alle av oss som produserer et avløpsvann. Denne utgaven av Vannspeilet er derfor i sin helhet viet tema revidert avløpsdirektiv. Revidert direktiv vil omfatte vesentlig flere steder i Norge enn tidligere, og vil sette føringer for hele avløpsbransjen. Her kan vi nevne: reduksjon av fremmedvann og overløp, overvann, rensekrav, energinøytralitet, ressursgjenvinning ++++

Vi anbefaler derfor alle å ta en titt på denne utgaven enten du er politiker, rådmann, rådgiver innen VA, jobber i en kommune med gebyr, plan, spredt avløp, ledningsnett eller avløpsrenseanlegg, eller du kun er en privat produsent av avløpsvann.

Last ned Vannspeilet her.

Hvis du ønsker enda mer informasjon etter å ha lest Vannspeilet, kan du finne dette (inkludert link til direktivteksten) her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Stiller spørsmål til regjeringen

Stiller spørsmål til regjeringen

Norsk Vann har gått igjennom regjeringens foreløpige posisjonsnotat om revidert avløpsdirektiv og stiller tre konkrete spørsmål til regjeringen.  Forslaget til revidert avløpsdirektiv er naturlig nok høyt på Norsk Vanns agenda, og i løpet av våren har Norsk Vann vært...

les mer