6255 3030 post@norskvann.no

Felles forståelse for samfunnssikkerhet og beredskap styrker samhandlingen

25. jun, 2024 | Sikkerhet og beredskap, Utdanning

Dette studieåret har Vegard Lundsbakken og Leif Gunnar Jota fra Elvia fulgt studiet Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen. Gutta fra energibransjen har lært mye om grunnleggende risiko- og beredskapsarbeid, men har også bidratt med nyttig kunnskap om en viktig premissaktør for vannbransjen under kriser.

For selv om vann og strøm kan være en uheldig kombinasjon, er det liten tvil om at vannbransjens evne til å levere sine tjenester har et visst avhengighetsforhold til strømforsyning. En krise kommer sjelden alene, og bortfall av strøm følger gjerne med på lasset enten vi snakker ulykker, naturkatastrofer eller ondsinnede handlinger.

Å bli kjent med hverandre som aktører, og dele kunnskap om slike avhengighetsforhold, er et godt grunnlag for å finne frem til gode sårbarhetsreduserende tiltak og beredskapsløsninger. Det var også grunnen til at Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet tenkte at studiene utviklet for vannbransjen kunne være av interesse for energibransjen.

Strømlinjer i solnedgang

Det var ikke umiddelbart enkelt å få energibransjen på glid, men Elvia – et selskap som sørger for at nesten to millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold har strøm i stikkontakten, tente på ideen. Vegard og Leif Gunnar ble således testpiloter fra energibransjen på studiet, og venter nå i spenning på eksamenssensuren som faller i disse dager.

-Vår erfaring er at dette var svært lærerikt. Det er mange likhetstrekk mellom energibransjen og vannbransjen. Grunnleggende prinsipper for risiko, beredskapsanalyser, øvelse og trening, krisekommunikasjon, krise- og beredskapsledelse og sikring av objekter og bygg, er like relevant for alle som jobber i en samfunnskritisk bransje, sier Lundsbakken.

Siden studiet er skreddersydd for vann- og avløpsbransjen er mange av eksemplene, regelverket det vises til, kommunenes rolle i beredskapsarbeid osv naturlig nok behandlet med perspektiv fra vannbransjen.

-Men for samhandling og forståelse for kommunenes rolle i beredskapsarbeidet, hvilke behov de har og krav som stilles til andre aktører, har dette vært veldig interessant. Vi får et bedre helhetlig bilde av samfunnets beredskapsarbeid. Det vil utvilsomt gjøre det lettere å samhandle for å løse utfordringer og kriser som rammer samfunnet vi begge skal betjene, sier han videre. 

-Ledelsen i Elvia er positive til at vi har deltatt på studiet, og også til videre løp. Vi har formidlet informasjon til ledere i vårt selskap som har medarbeidere vi mener dette kan være relevant for. Dette er viktig kompetanse for de som har ansvar for eller jobber med beredskap i energi- og nettbransjen, slår Lundsbakken fast.  

Vegard har også søkt seg inn på påbyggingsstudiet «Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen», som har planlagt oppstart til høsten.

Les mer om utdanningene innen beredskap og krisehåndtering her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

Norsk Vann tilbyr ny runde med opplæring for driftsoperatører som har jobbet minimum 6 månederpå vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg eller VA-transportanlegg.  Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer