6255 3030 post@norskvann.no

Åpning av Vannsenteret

21. jun, 2024 | Avløp, Ledningsnett, Vann

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

På bildet: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, åpnet Vannsenteret sammen med Vannsenterets prosjektleder for kurs og opplæring, Ove Emil Aker. Foto: Jørn Søderholm

Rundt 70 personer var fremmøtt til den offisielle åpningen. Studenter og ansatte fra NMBU, NTNU, OsloMet og Høgskolen i Østfold var til stede, samt nåværende og tidligere direktører for ulike bransjeforeninger og ansatte i ulike leverandørselskaper. Sola tittet frem på himmelen, og de fremmøtte fikk høre mange hyggelige hilsningstaler før den offisielle åpningen fant sted og det ble servert fingermat til alle fremmøtte og gjester.

Assisterende direktør, og mangeårig prosjektleder for etableringen av Vannsenteret, Yngve Wold i Norsk Vann, ønsket velkommen til åpningen. Deretter ble det holdt flere hilsningstaler og overrekkelse av blomster, før den offisielle åpningen.

 

– Dette er en veldig stor dag for oss, og vi i vannbransjen er veldig godt representert her i dag med leverandører, studenter, kommuner og det offisielle Norge, sa Yngve Wold.

Direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, holdt den første hilsningstalen og la vekt på at opprettelsen av Vannsenteret er et unikt eksempel på godt samarbeid i hele vannbransjen. Rektor ved NMBU, Siri Fjellheim, sa at de har deltatt i prosjektet med stor entusiasme og at NMBU er Norges vannbrukshøgskole.

– Vannsenteret er nå sentralt i arbeidet med å øke kompetansen i bransjen. Det skal sikre kvalitet i driften og sikre enda bedre ingeniører, sa Fjellheim. Vannsenteret skal bli et sentralt møtested for både NMBU og hele vannbransjen.

Ordfører i Ås kommune, Bengt Nøst-Klemmetsen, hilste fra vertskommunen og mente at det var helt naturlig å legge senteret til Ås. Et sted hvor det er mye anvendt forskning, og hvor senteret kan samarbeide tett med fagmiljøet på universitetet. Han sa at hele Follo er stolte av universitetet, og ser frem til at Vannsenteret skal bidra til å finne fremtidens VA-løsninger til det beste for kommunene.

Daglig leder Sjur Tveite i Vannsenteret var også stolt over at denne dagen hadde kommet. Han sa at det hadde vært en lang reise for mange, og at senteret skal drive med innovasjon i tiden fremover. Samtidig mente han at det er innovasjon i seg selv at bransjen har samlet seg om dette senteret. En skikkelig dugnadsinnsats.

– Det er mange som skal takkes for dette, sa Sjur Tveite. Sigurd Grande, styreleder og pådriver, Yngve Wold, støttekontakt på mange fronter, Bjarne Haugland, stor inspirasjonskilde, Arve Heistad, pådriver for NMBUs rolle, Kjersti Sørlie Rimer, utradisjonelt samarbeid om bygging og Ove Emil Aker, prosjektleder for kurs og opplæring ved Vannsenteret.

Mangeårig styreleder og pådriver for å etablere Vannsenteret, Sigurd Grande, gikk gjennom historien for senteret fram til åpningsdagen.

– Dette er en fantastisk dag. Vi begynte arbeidet med dette prosjektet tilbake i 2008, og det fikk en restart med vedtak på Norsk Vanns årsmøte i 2014 om å etablere et nasjonalt senter. Forprosjektet var ferdig i 2016, og i 2017 kom staten på banen med penger til senteret. Aksjeselskapet ble etablert i 2019 med ansettelse av daglig leder. Det har vært en fantastisk dugnad å få dette til, sa Sigurd Grande.

Deretter var det statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, som stod for den offisielle åpningen.

– Gratulerer med dagen! De aller fleste av oss tar rent vann fra springen som en selvfølge. Når det er noe som skaper lite kontrovers og som stort sett fungerer bra, får det altfor lite oppmerksomhet. Men det er viktig for oss i regjeringen å si at dette er et ekstremt viktig område, og sånn må det også være fremover. Vann og avløp har fått høyere politisk oppmerksomhet i det siste. Med det utfordringsbildet som ligger her, så lanserte regjeringen nye nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan i februar. Målene gir en retning også for det statlige arbeidet. Dette nyetablerte Vannsenteret er akkurat det vi trenger, og regjeringen vil bidra med å legge til rette for at senteret blir et attraktivt møtested – en spydspiss. Vann og avløp er samfunnskritiske funksjoner, og ekstremt viktig for Norges beredskap.

Det røde båndet var erstattet med en vannslange fra kummen.

– Da erklærer vi Vannsenteret for vått og åpnet. Gratulerer!

prominente gjester ved åpning av vannsenteret
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer