6255 3030 post@norskvann.no

Åpent for søking til Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

11. apr, 2024 | Sikkerhet og beredskap, Utdanning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr Norsk Vann et nett- og samlingsbasert deltidsstudium der du lærer om beredskap og krisehåndtering i vannbransjen.

Høgskolen har nå åpnet for søknader til Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen, med studiestart september 2024. 

Vi jobber i tillegg med å få på plass avtale for påbyggingsstudiet Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen slik at det også kan kjøres høsten 2024. Så snart avtalen er på plass vil det bli åpnet for søking til påbyggingsstudiet også. 

I og med at dette er utdanninger som gir studiepoeng er det høgskolen som tar seg av prosessen rundt søknad og opptak.

I utgangspunktet er fristen for å søke om plass på studiet satt til 16. juni. Det er for å få et bilde på om interessen er stor nok til at vi kan sette i gang utdanningen. Dersom du ikke får avklart din deltakelse med arbeidsgiver innen denne søknadsfristen, vil det med stor sannsynlighet være mulig å få en utsatt frist. Vi ønsker da et signal fra deg om dette til vår videre planlegging. Kontaktperson oppgitt nederst i denne artikkelen.

Svært aktuelle problemstillinger

Som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann levert til enhver tid. 

Endrede og krevende sikkerhetspolitiske forhold, ustabilt verdensmarked, økte digitale trusler, høye energipriser og ikke minst klimaendringer med hyppigere og mer alvorlig ekstremvær, setter vår evne til å levere de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene på prøve. 

Kunnskap om risiko og sårbarheter, og kompetanse til å forebygge og håndtere uforutsette og uønskede hendelser, er derfor viktig for oss i vannbransjen. 

Studiene er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsbransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene. Kunnskapen har også overføringsverdi til andre kommunale etater med beredskapsroller, og til regional og statlig forvaltning med roller knyttet til ivaretakelse av kritisk infrastruktur og tjenester.

Studentene får grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. I tillegg er det svært nyttig å diskutere ulike problemstillinger og utveksle erfaringer med kollegaer i bransjen. Slike nettverk kan være en betydelig støtte i både det forebyggende beredskapsarbeidet, og til håndteringen av en krise.

Vi tilbyr altså to utdanninger – en grunnutdanning, og et påbyggingsstudium for de som har tatt grunnutdanningen:

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen (grunnutdanning)

Her tar vi for oss risikoanalyse og beredskapsplanlegging, og operativ kriseledelse og krisekommunikasjon. 

– Halvårsstudium som tas på deltid over ett år

– 3-4 samlinger over 2 dager pr semester (Hamar + en samling digital)

– Gir 30 studiepoeng ved gjennomført eksamen

– Pris: 48 000,-

– Gir grunnlag for opptak til påbyggingsstudiet Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

– Søknadsfrist: medio juni 2024

– Oppstart: september 2024

Se mer informasjon om studiet på Høgskolen i Innlandet sine nettsider

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen (påbygg)

Her fordyper vi oss i emnet krise- og beredskapsledelse, samt krisehåndtering i komplekse organisasjoner

– Forutsetter gjennomført grunnutdanning (hovedregel)

– Halvårsstudium som tas på deltid over ett år

– 3-4 samlinger over 2 dager pr semester (kan endres)

– Gir 30 studiepoeng ved gjennomført eksamen

– Pris: ikke endelig fastsatt for 2024

– Søknadsfrist: medio juni 2024

– Oppstart: september 2024

Les mer om innholdet i studiet på Høgskolen i Innlandets nettsider

Interessert?

Vi oppfordrer de som ser at dette kan være interessant for egen del eller for virksomheten, om å starte prosessen raskt. Søknadsfristen for begge utdanningene vil være medio juni, slik at vi får oversikt over interessen og kan planlegge for oppstart. Vi trenger et visst antall studenter for å få økonomi til å gjennomføre både grunnutdanningen og påbyggingsstudiet. 

Dere kan også gjerne sette dere på interessentlista vår, ved å sende en mail til vår kontaktperson under. 

portrett Frode Skår
Kontaktperson:

Frode Skår
kommunikasjonsrådgiver Norsk Vann

Tlf.: 991 27 175

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer