6255 3030 post@norskvann.no

Beredskapsstudiene – søknadsfrist 13. august

14. jun, 2024 | Sikkerhet og beredskap, Utdanning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr Norsk Vann to nett- og samlingsbaserte deltidsstudier der du lærer om beredskap og krisehåndtering i vannbransjen. Søknadsfristen er nå utsatt til 13. august. 

Studiene som tilbys er både Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen (grunnmodul), og påbyggingsstudiet Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen.

I og med at dette er utdanninger som gir studiepoeng, er det høgskolen som tar seg av prosessen rundt søknad og opptak.

Slik søker du

Det har vært litt tilbakemeldinger om at det kan være vanskelig å finne frem i høgskolens søknadsweb. Her er derfor en oppskrift på hvordan du søker:

  1. Klikk på den gule knappen «Søk studiet» i studieomtalen på høgskolens nettsider
  2. Logg inn i høgskolens søknadsweb med Bank-Id eller annen sikker identifisering, og opprett personlig profil
  3. Når du lagrer profilen kommer du til en side der du skal velge hva slags utdanning du vil søke på. Her velger du «Betaling og oppdrag» (siden dette er utdanning de leverer på oppdrag fra Norsk Vann)
  4. Deretter velger du «Handelshøgskolen – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2024»
  5. I nedtrekksmenyen velger du «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» eller «ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen». Følg videre instrukser. 
Svært aktuelle problemstillinger

Som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann levert til enhver tid. 

Endrede og krevende sikkerhetspolitiske forhold, ustabilt verdensmarked, økte digitale trusler, høye energipriser og ikke minst klimaendringer med hyppigere og mer alvorlig ekstremvær, setter vår evne til å levere de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene på prøve. 

Kunnskap om risiko og sårbarheter, og kompetanse til å forebygge og håndtere uforutsette og uønskede hendelser, er derfor viktig for oss i vannbransjen. 

Studiene er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsbransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene. Kunnskapen har også overføringsverdi til andre kommunale etater med beredskapsroller, og til regional og statlig forvaltning med roller knyttet til ivaretakelse av kritisk infrastruktur og tjenester.

Studentene får grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. I tillegg er det svært nyttig å diskutere ulike problemstillinger og utveksle erfaringer med kollegaer i bransjen. Slike nettverk kan være en betydelig støtte i både det forebyggende beredskapsarbeidet, og til håndteringen av en krise.

Vi tilbyr altså to utdanninger – en grunnutdanning, og et påbyggingsstudium for de som har tatt grunnutdanningen:

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen (grunnutdanning)

Her tar vi for oss risikoanalyse og beredskapsplanlegging, og operativ kriseledelse og krisekommunikasjon. 

– Halvårsstudium som tas på deltid over ett år

– 3-4 samlinger over 2 dager pr semester (Hamar + en samling digital)

– Gir 30 studiepoeng ved gjennomført eksamen

– Pris: 48 000,-

– Gir grunnlag for opptak til påbyggingsstudiet Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

– Søknadsfrist: 13. august 2024

– Oppstart: september 2024

Se mer informasjon om studiet på Høgskolen i Innlandet sine nettsider

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen (påbygg)

Her fordyper vi oss i emnet krise- og beredskapsledelse, samt krisehåndtering i komplekse organisasjoner

– Forutsetter gjennomført grunnutdanning (hovedregel)

– Halvårsstudium som tas på deltid over ett år

– 3-4 samlinger over 2 dager pr semester (kan endres)

– Gir 30 studiepoeng ved gjennomført eksamen

– Pris: 48 000,-

– Søknadsfrist: 13. august 2024

– Oppstart: september 2024

Les mer om innholdet i studiet på Høgskolen i Innlandets nettsider

Interessert?

Vi oppfordrer de som ser at dette kan være interessant for egen del eller for virksomheten, om å starte prosessen nå. Søknadsfristen for begge utdanningene er utsatt til 13. august. Vi trenger et visst antall studenter for å få økonomi til å gjennomføre både grunnutdanningen og påbyggingsstudiet. 

Dere kan også gjerne sette dere på interessentlista vår, ved å sende en mail til vår kontaktperson under. 

portrett Frode Skår
Kontaktperson:

Frode Skår
kommunikasjonsrådgiver Norsk Vann

Tlf.: 991 27 175

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

Norsk Vann tilbyr ny runde med opplæring for driftsoperatører som har jobbet minimum 6 månederpå vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg eller VA-transportanlegg.  Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer