6255 3030 post@norskvann.no

Nitrogenfjerning i avløpsvann – et nødvendig kunnskapsløft gjennom Norsk Vanns kurs

13. jun, 2024 | Avløp, Kurs

Avløpsbehandling i Norge står overfor en kritisk utfordring med håndtering av nitrogen, et problem som har dype økologiske og regulatoriske implikasjoner. Med økende krav fra både EU-direktiver og nasjonale forskrifter, er behovet for effektive løsninger på nitrogenfjerning mer prekært enn noen gang. Dette behovet adresseres gjennom Norsk Vanns kurs i nitrogenfjerning, ledet av dr. ing. Hallvard Ødegaard, professor emeritus ved NTNU og leder for flere betydelige forskningsprogrammer.

Kursinnhold og struktur

Kurset er utformet som en serie av ni grundige forelesninger, hver med en varighet på omtrent 35 til 55 minutter, komplett med quizer og øvingsoppgaver for å forsterke læringsutbyttet. Disse forelesningene dekker et bredt spekter av temaer, inkludert biologisk nitrogenfjerning, teknikker anvendt i ulike typer renseanlegg som aktivslamanlegg, MBBR og hybride anlegg, og strategier for ombygging av eksisterende anlegg for å tilfredsstille nyere krav.

Betydningen av nitrogenfjerning

Ødegaard begynner kurset med å skissere viktigheten av å håndtere nitrogen i avløpsvann, understreket av historiske og aktuelle utfordringer. Nitrogen, som ofte er en begrensende faktor for algevekst i marine systemer, kan føre til alvorlige økologiske konsekvenser som eutrofiering og algeoppblomstringer, potensielt giftige for både marine og menneskelige liv.

Praktiske tilnærminger og tekniske løsninger

Ved å gå gjennom forskjellige teknikker og metoder for fjerning av nitrogen, gir kurset praktiske veiledninger som kan implementeres i nye så vel som eksisterende anlegg. Dette er spesielt relevant for Norge, hvor mange anlegg trenger oppgraderinger for å møte strengere krav, som eksemplifisert i EU’s avløpsdirektiv og nasjonale forskrifter.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er designet for et bredt spekter av aktører, fra anleggseiere og rådgivere til ansatte i miljøforvaltningen. Det tar sikte på å heve kompetansen til de som tar beslutninger om investeringer og drift av avløpsrenseanlegg. Det er ingen forutsetning med tidligere utdanning innen avløpsrensing, noe som gjør kurset tilgjengelig for en variert gruppe deltakere.

Betydningen av kursdeltakelse for fremtidens vannbehandling

Gjennom deltakelse i dette kurset, vil deltakerne ikke bare forbedre sin forståelse og tekniske kunnskap om nitrogenfjerning, men også bidra til en større økologisk bærekraft og etterlevelse av miljøregelverk. Med muligheter for digital samling for å diskutere øvingsoppgavene, tilbyr Norsk Vann også en plattform for samarbeid og felles læring. Dette kurset representerer en nyttig investering for faglig utvikling, og spiller en nøkkelrolle for fremtiden til vannbehandling i Norge. Det anbefales at relevante aktører vurderer deltakelse for å styrke sin kapasitet til å håndtere dagens og fremtidige utfordringer i avløpsvannsbehandling.

Er du interessert i å delta på kurset kan du melde deg på her.
For grupperabatt – ta kontakt med oss.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

Norsk Vann tilbyr ny runde med opplæring for driftsoperatører som har jobbet minimum 6 månederpå vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg eller VA-transportanlegg.  Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk...

les mer
Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer