6255 3030 post@norskvann.no

Opplæring for driftsoperatører høsten 2024

3. jul, 2024 | HMS, Kurs, Utdanning

Norsk Vann tilbyr ny runde med opplæring for driftsoperatører som har jobbet minimum 6 månederpå vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg eller VA-transportanlegg. 

Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Formålet med opplæringen er å gi driftsoperatøren økt kunnskap og et bedre grunnlag for å forstå og gjennomføre sine arbeidsoppgaver. 

Forkurs

Norsk Vann legger om driftsoperatøropplæringen og første steg er et forkurs som kvalifiserer for å ta mer spesialiserte fordypningskurs i hhv grunnkurs vannbehandling, avløpsbehandling eller VA-transportanlegg.

Vi starter opp et nytt forkurs i september. Påmeldingsfrist er 24. august. 

Forkurset legger vekt på kunnskap, grunnbegreper og en forståelse av biologi, kjemi, matematikk og fysikk, der teorien knyttes til praktiske eksempler fra den daglige driften. I tillegg setter kurset fokus på helse, miljø, og sikkerhet (HMS). 

Undervisningen legges opp etter prinsippet om «blandet læring», med online kurs med basis i korte videoer, supplert med nettmøter. Oppstarten på kurset blir en felles fysisk samling på Hamar 24. – 26. september. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding til forkurset  

Grunnkurs avløp

Norsk Vann tilbyr også grunnkurs for driftsoperatører i avløpsbehandling denne høsten, med oppstartsamling på Hias renseanlegg 22. – 24. oktober. Deltakelse forutsetter bestått forkurs som beskrevet over. 

Påmeldingsfrist er 15. september.

Les mer om Driftsoperatørkurs Avløp og meld deg på her 

Grunnkurs innen vannbehandling planlegges våren 2025. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Kurs i NoDig-metode – 20. og 21. mars i Trondheim

Kurs i NoDig-metode – 20. og 21. mars i Trondheim

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer