6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektivet: EU-forhandlingene sluttført

29. jan, 2024 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker

Parlamentet og Rådet i EU ble mandag enige om den endelige teksten for det reviderte avløpsdirektivet.

I en pressemelding fra Europaparlamentet går det frem at de ulike EU-instansene har forhandlet seg frem til enighet om nye regler for innsamling, behandling og utslipp av avløpsvann.

Av det vi kan lese så langt vil innslagspunktet for krav om sekundærrensing bli 1000 pe. Dette har vært et punkt det har blitt knyttet litt spenning til, og der konsekvensene for særlig norske kystkommuner kan bli store.

MERK: I pressemeldingen står det at det innføres krav om kvartærrensing (fjerning av mikroforurensing) for alle anlegg over 10 000 pe. Dette antar vi er en skrivefeil, for en så lav innslagsgrense for dette rensetrinnet har ikke vært foreslått tidligere.

Det er positivt at partene har blitt enige. Det reduserer usikkerheten noe, og gir både norske myndigheter og bransjen et avklart grunnlag for videre prosesser.

Vi skal i løpet av de kommende dagene gå nøye igjennom punktene det har vært forhandlet om, og kommer nærmere tilbake til utfallet og hva det vil innebære for Norge.

Pressemeldingen fra EU-parlamentet kan leses her

Se også pressemelding fra Europarådet

Se vår ressursside for revideringen av avløpsdirektivet her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer