6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektivet: EU-forhandlingene sluttført

29. jan, 2024 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker

Parlamentet og Rådet i EU ble mandag enige om den endelige teksten for det reviderte avløpsdirektivet.

I en pressemelding fra Europaparlamentet går det frem at de ulike EU-instansene har forhandlet seg frem til enighet om nye regler for innsamling, behandling og utslipp av avløpsvann.

Av det vi kan lese så langt vil innslagspunktet for krav om sekundærrensing bli 1000 pe. Dette har vært et punkt det har blitt knyttet litt spenning til, og der konsekvensene for særlig norske kystkommuner kan bli store.

MERK: I pressemeldingen står det at det innføres krav om kvartærrensing (fjerning av mikroforurensing) for alle anlegg over 10 000 pe. Dette antar vi er en skrivefeil, for en så lav innslagsgrense for dette rensetrinnet har ikke vært foreslått tidligere.

Det er positivt at partene har blitt enige. Det reduserer usikkerheten noe, og gir både norske myndigheter og bransjen et avklart grunnlag for videre prosesser.

Vi skal i løpet av de kommende dagene gå nøye igjennom punktene det har vært forhandlet om, og kommer nærmere tilbake til utfallet og hva det vil innebære for Norge.

Pressemeldingen fra EU-parlamentet kan leses her

Se også pressemelding fra Europarådet

Se vår ressursside for revideringen av avløpsdirektivet her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer