6255 3030 post@norskvann.no

Avløp på fagtreffet – nytt avløpsdirektiv og tidenes avløpssatsing!

9. feb, 2024 | Arrangement, Avløp, Avløpsdirektiv

Norsk Vann inviterer til Fagtreff på Gardermoen 14. og 15. mars med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fullstendig program og påmelding finner du her. 

Tiden strekker dessverre ikke til for ett enkelt fagtreff til å ta opp eller presentere relevante eksempler på alt det som skjer på avløpsområdet. Det er en av grunnene til at det er satt opp avløpsrelaterte tema både dag 1 og dag 2 på fagtreffet. For de som deltar fysisk blir det derfor rikelig med tid til å mingle og knytte kontakter med bransjekolleger i tiden utenom det faglige programmet.

Dag 1 blir det innlegg om resipientundersøkelser og statsforvalterens forventninger til kommunenes resipientvurderinger, og om hvordan en kan finne fram til informasjon om vannkvalitet i vannforekomstene.

Dag 2 starter med en gjennomgang av avløpsdirektivet – hva vet vi om det som kommer i endelig direktivtekst? Hvordan bør kommunene og renseanleggene forberede seg på de nye kravene? Det blir også innlegg fra Miljødirektoratet, som vil fortelle om hvordan myndighetene ser for seg oppfølgingen av direktivet.

De livsviktige vann- og avløpstjenestene stopper ikke opp, selv om rammebetingelsene kan oppleves som krevende og usikre med hensyn til framtidige rammebetingelser. Oslofjorden er i krise, og løsninger og tiltak for å redde fjorden kan ikke vente på avløpsdirektivet. Det foregår derfor mange prosesser og byggeaktiviteter, med investeringer i milliard-størrelse. Mange nye renseanlegg skal bygges og eksisterende anlegg skal utvides med mer avansert rensing.

Det blir innlegg fra og samtaler om pågående prosesser med utbygging av renseanlegg i Kongsberg, Sarpsborg, MOVAR, Grenland (Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner), FREVAR, Bergen og Drammen kommuner. Alle prosjektene er unike, og i ulike faser, men vi tror at erfaringene som så langt er gjort i alle disse prosjektene vil være nyttig lærdom for de fleste andre kommuner som står overfor liknende utfordringer. Et gjennomgangstema for alle disse prosjektene vil være – hva har vi gjort, og hvorfor?

Rosinen i pølsa på slutten av dag 2 blir en presentasjon av to nye rapporter fra Norsk Vann om organiske miljøgifter i avløpsslam og mikroforurensninger i avløpsvann.

Vel møtt til spennende og inspirerende dager på bransjens viktigste møteplass!

Hør omtale av Fagtreffet på Vannposten – Norsk Vanns podcast

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Siste frist for fysisk deltakelse på Fagtreff!

Siste frist for fysisk deltakelse på Fagtreff!

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 14.-15. mars begynner å fylles opp. Har du tenkt å delta fysisk på Gardermoen begynner det å haste - fristen går ut tirsdag 27. februar. Husk også å bestille hotellrom snarest da det er få rom igjen. Påmelding, hotellbooking og...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer