6255 3030 post@norskvann.no

Åpning av Vannstandard 26. februar

16. feb, 2024 | Byggesaker, Ledningsnett, Spredt avløp, Vannstandard

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Sammen med dere har vi ventet og ventet. Endelig er det gode nyheter om Vannstandard. Vi nærmer oss klare for åpning av vårt nye produkt. Fra 26. februar blir nettstedet vannstandard.no tilgjengelig for alle.

Hva er Vannstandard?

Vannstandard er kommunens verktøy for å kommunisere hvilke krav som gjelder for vann- og avløpsanlegg i den enkelte kommune. 

I tillegg er Vannstandard et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

 • sentrale krav fra lovverket
 • standardiserte krav fra Vannstandard
 • eventuelle lokale krav stilt av den enkelte kommune

Det gis også veiledning om hvordan kravene kan innfris.

Hvorfor trenger vi Vannstandard?

Norsk Vann mener en nasjonal standard for etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er viktig for å oppnå:

 

 • bærekraftige løsninger med lang levetid
 • lik kvalitet uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • god kvalitet fordi kravene er godt kvalitetssikret og vi gjør det samme mange ganger
 • et tidsbesparende system for aktørene som skal beskrive, bestille, regne på og gjennomføre arbeid
Hva handler Vannstandard om og hvem kan bruke den?

Produktet inneholder krav og veiledning om ulike anleggstyper:

 • hovedledninger
 • mindre renseløsninger for avløpsvann
 • fett- og oljeutskillere

Vi har foreløpig prioritert hovedledninger. Derfor er det denne anleggstypen du i hovedsak vil finne krav og veiledning om når vi åpner. De andre anleggstypene kommer etter hvert.

Du finner krav om etablering av vann- og avløpsanlegg, fra avklaring av rammer og overordnet planlegging, til detaljprosjektering og utførelse. I tillegg inneholder produktet krav som handler om driftsfasen.

Målgrupper

Når vann- og avløpsanlegg skal etableres må det avklares om kommunen er medlem i Vannstandard. Det gjøres ved å søke på kommunens navn på vannstandard.no.  Er kommunen medlem, må produktet benyttes av både kommuner og foretak med ulike roller: 

 • «Aktør i et VA-prosjekt» er tilpasset kommuner og foretak som skal legge planer for vann og avløpsanlegg på overordnet nivå og for foretak som skal prosjektere og lage detaljbeskrivelser av vann- og avløpsløsninger. Denne rollen passer også for utførende foretak
 • Driftspersonell er ansatte i kommunen eller foretak som skal utføre driftsoppgaver på vann- og avløpsanlegg
 • Myndighetsforvaltere er ansatte i kommunen som jobber som myndighet i byggesaker og utslippssaker
 • Undervisning er den siste målgruppen. Dette gjelder for studenter og kursdeltagere som har behov for å se ulike krav og veiledninger i forbindelse med utdanning eller kurs
Hva er forskjellen på va-norm, VA/Miljø-blad og Vannstandard?

Frem til nå har vi hatt to nettsteder og det vært helt vanlig å bli sendt mellom disse to nettstedene for å komme frem til et løsningsforslag. På nettstedet vannstandard.no har vi samlet alt på et sted. 

En viktig forskjell fra gammelt til nytt produkt er at vi gjennom vannstandard.no hjelper kommunene med å ivareta ulike roller. Systemet sorterer hvilke krav kommunen kan stille som ledningseier og hvilke krav den kan stille som myndighet. Dermed hjelper vannstandard kommunen med å være ryddig, og bidrar til at det ikke begås saksbehandlingsfeil. 

Vannstandard viser også hvor kravene kommer fra. Det kan være lov/forskrift eller vannstandard. Det er til en viss grad også mulig å få synliggjort kommunens egne, lokale krav. Det er imidlertid viktig å merke seg at Vannstandard er å anse som en nasjonal standard, og ikke en norm eller et forslag som skal brukes som et utgangspunkt, slik mange har benyttet VA-normen. Det oppfordres derfor til at kommunene kun benytter seg av lokale krav dersom det er helt nødvendig på grunn av lokale tilpasninger.

Hva skjer nå?

Kommunene må sette seg inn i standarden og ta stilling til om de ønsker å være medlemmer eller ei. En del kommuner vil nok også ha behov for å få på plass bestemmelser om vann og avløp i kommuneplanen, før de får fullt utbytte av Vannstandard.

Dette vil naturligvis ta noe tid. Derfor vil det en stund fremover kun være to fiktive kommuner på vannstandard.no: Vanndalen og Slamvik. Disse er lagt inn for å gi overblikk over hvordan tjenesten kan fungere for kommuner og foretak.

Foretakene bør også sette seg inn i krav og veiledning på vannstandard.no, slik at de vet hvilke krav som etter hvert vil bli stilt av kommunene.

Webinarer som oppstartshjelp

Norsk Vann vil tilby hyppige webinarer for både kommuner og foretak i forbindelse med lanseringen av Vannstandard. For kommunene vil webinarene ha fokus på å bli kjent med produktet og jobben kommunen nå står ovenfor, før Vannstandard kan tas i bruk. Den ene delen av møtet blir en presentasjon fra Norsk Vann, mens den andre halvdelen av møtet settes av til spørsmål fra deltagerne.

Foretakene blir også loset gjennom produktet for å bli kjent med funksjonaliteten, og det settes av god tid til spørsmål fra deltakerne.

Webinarer for kommuner
 • Tirsdag 27. februar, kl. 10-11.30
 • Tirsdag 5. mars, kl. 10-11.30
 • Onsdag 13. mars, kl. 10-11.30
 • Torsdag 21. mars, kl. 10-11.30

Du deltar på møtene ved å klikke her

 

Webinarer for foretak:
 • Tirsdag 23. april, kl. 10-11.30
 • Torsdag 16. mai, kl. 10-11.30

Du deltar på møtene ved å klikke her

 

Arbeidet fortsetter

Vi oppfordrer både kommuner og foretak om å benytte seg av vårt skjema «kontakt oss», som du etterhvert finner inne på vannstandard.no, for å gi tilbakemelding på produktet. Slik hjelper dere oss med å rette opp i unøyaktigheter i tekst, eventuelle feil, og kan gi innspill til funksjonalitet ved nettstedet som bør bli bedre.

Norsk Vann vil fortsette arbeidet med å få flere krav inn på nettstedet, samt videreutvikling av flere funksjoner på siden. Du kan lese mer om dette på vannstandard.no når den lanseres 26. februar. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Første kommuner på Vannstandard!

Første kommuner på Vannstandard!

De første kommunene er nå lagt inn i vannstandard.no, og bruker nå Vannstandard som grunnlag for kommunens anskaffelser. Aller først ut var Båtsfjord kommune. 26. februar var en gledens dag. Da åpnet nettstedet vannstandard.no. Nå har vi nådd en ny milepæl: De første...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer