6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann gjestet KS sitt Landsting

16. feb, 2024 | Interessesaker, Samfunnsutvikling

Denne uken var Norsk Vann invitert som gjest til KS’ Landsting og Kommunalpolitiske toppmøte i Trondheim.

Her møtes kommunedirektører, nyvalgte ordførere, regionale toppolitikere og KS’ sentrale styringsorganer, til drøfting av sentrale budskap og valg til sentrale styringsorganer.

Det var lærerikt og hyggelig å oppleve denne viktige arenaen på nært hold, sier direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad.

 Vi fikk engasjerte innlegg fra både ungdomsdelegater og statsråder, om totalberedskap, klimaendringer, rekrutteringsutfordringer og nedbygging av natur. Noe skapte debatt, annet var det full enighet om. I tillegg løftes kommunesektorens rolle frem, og vi vet det jo: Det er i kommunene vi alle nås. All politikk får konsekvenser nettopp her, i kommunene. 

Viktigheten av rent vann

Vann og avløp ble satt tydelig på dagsorden, både som beredskapsmessig kritisk infrastruktur og som en sektor med stort investeringsbehov. I lys av dette påpekte Landstinget viktigheten av felles innsats fra stat og kommune, og viktigheten av et styrket samarbeid kommunene imellom.

En konkret anmodning til regjeringen var blant annet å innføre: 

  1. Statlige tilskudd som investeringstilskudd og rentekompensasjon. Ordningen bør stimulere til samarbeid på tvers av kommunegrenser og omfatte allerede gjennomførte investeringer.
  2. Forlenget avskrivingstid på større VA-investeringer. Det vi fordele kostnadene over flere generasjoner og jevne ut gebyrene over tid.

Norsk vann setter stor pris på samarbeidet med KS om disse spørsmålene. Stadig flere får opp øynene for viktigheten av rent vann – og at det krever innsats, samarbeid og nytenking om vi skal kunne ta det for gitt også i framtiden.

Les mer fra KS sitt Landsting på deres nettsider

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer