6255 3030 post@norskvann.no

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

20. mar, 2024 | Avløp, Spredt avløp

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema.

Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik at kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften kan oppfylles. 

Last ned prosjektbeskrivelsen her

Arbeidet skal inkludere følgende:

  • En beskrivelse av riktig oppbygging av infiltrasjonsanlegg og hvilken dokumentasjon som må foreligge knyttet til utformingen av det aktuelle anlegget for å dokumentere at den beskrevne metoden for prøvetaking kan brukes
  • Hvor prøvene skal tas (prøvested) og hvilke undersøkelser som må gjennomføres for å dokumentere at man har funnet riktig prøvested
  • Hvor ofte prøver må tas for å fange opp alle variasjoner (døgn-, uke-, sesongvariasjoner)
  • Hvordan prøvene skal tas ut (prøvetakingsmetodikk)
  • Krav til nødvendig opplæring og kompetanse hos den som skal ta ut prøvene
  • Tolkning av resultater
Vi trenger din hjelp

Vi arbeider også med en sammenstilling av kunnskap om dagens infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14. I den forbindelse ønsker vi å gjøre en utsjekk av om det finnes flere infiltrasjonsanlegg der ute enn de vi kjenner til. Vi trenger din hjelp til å sjekke ut om du vet om infiltrasjonsanlegg som ikke står på lista. Vi er på jakt etter infiltrasjonsanlegg, men også kombinasjonsanlegg hvor infiltrasjon er en av rensetreinnene.

Last ned listen her

Vi trenger også å knytte til oss deg som har kunnskap om større infiltrasjonsanlegg, slik at vi kan samle inn erfaringer og ha noen å diskutere innholdet i rapporten med.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis:

  • du har kompetanse om større infiltrasjonsanlegg
  • du kjenner til infiltrasjonsanlegg større enn 50 pe, som ikke står på vedlagte liste
Kontaktperson:

Gjertrud Eid
rådgiver / prosjektleder
Tlf.: 958 64 047

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer