6255 3030 post@norskvann.no

Har du forslag til kandidater?

19. mar, 2024 | Ukategorisert

Har du forslag til kandidater til Norsk Vanns valgkomite, styre, og fagkomiteer?

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk
Vanns valgkomite, styre og fagkomiteer så snart som mulig, og senest innen 5. mai.

Valgkomiteen består av:

  • Hilde Sandstedt, Rana kommune
  • Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune
  • Randi Erdal, Bergen Vann

Valgkomiteen er nå i gang med sitt årlige arbeid, som munner ut i valgkomiteens innstilling
til Norsk Vanns årsmøte i Bodø 3. september. Innstillingen skal sendes ut med øvrige
årsmøtesaker i god tid før årsmøtet.

Valgkomiteen inviterer medlemmer i Norsk Vann til å melde inn aktuelle kandidater, som er
valgbare til Norsk Vanns valgkomite, styre eller de tre fagkomiteene for hhv. vann, avløp og
samfunn.

Norsk Vanns vedtekter regulerer sammensetning og valg av valgkomiteen, styret og komiteene.
Innspill om aktuelle kandidater bes sendt snarest og innen 5. mai til Ragnhild Aalstad som er valgkomiteens sekretær.

Forslagene bes inneholde følgende info:

  • Navn
  • Tittel/funksjon
  • Arbeidsgiver
  • Aktuell komité
  • Kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny prosjektleder hos Norsk Vann

Ny prosjektleder hos Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt Kristin Jenssen Sola i et ettårig engasjement. Hun har lang erfaring fra ulike kommuner, og skal jobbe med ulike prosjekt for Norsk Vann. Kristin er sivilingeniør i vann- og avløpsteknikk fra NMBU, og har i tillegg en PhD i fremmedvann, fra 2021,...

les mer