6255 3030 post@norskvann.no

Omdømmeprisen og bærekraftprisen – send inn forslag på kandidater!

19. apr, 2024 | Ukategorisert

Norsk Vann skal dele ut priser til de medlemmene som har jobbet best med omdømmebygging og bærekraft. Prisene deles ut på festmiddagen under Norsk Vanns Årskonferanse som arrangeres 3. september i Bodø. Alle kan sende inn forslag på kandidater. Forslagsfrist er 1. mai 2024.

Kriterier for å vinne Omdømmeprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering
 • Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann
 • Jobbet etter mottoet «Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!»

Kvalifiserende tiltak for omdømmeprisen:

Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Utøvd god kommunikasjon overfor omverdenen
 • Gjennom aktivt arbeid ha styrket selvfølelsen internt
 • Gjennomført synlighetskampanjer
 • Gjennomført rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet
 • Bidratt til god omdømmebygging i lokalsamfunnet
 • Hatt god synlighet i media (inkl. sosiale medier)
 • Utviklet gode stands og aktiviteter overfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen
 • Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet

Tidligere vinnere av Omdømmeprisen:

2016 – Bergen kommune
2017 – Godt Vann Drammensregionen
2018 – Vestfold Vann IKS
2019 – Trondheim kommune
2020 – Tromsø kommune
2021 – Våler kommune i Viken
2022 – Bømlo Vatn og avløpsselskap AS
2023 – Asker kommune

Forslag til kandidater til Omdømmeprisen sendes Thomas Langeland Jørgensen innen 1. mai.

Kriterier for å vinne Bærekraftprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft
 • Gjennomført tiltak som nevnt i listen under, og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann

Kvalifiserende tiltak for bærekraftprisen:

Kandidater til å vinne bærekraftprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Bærekraftig virksomhetsstyring
 • Bærekraftig vedlikehold i vannbransjen
 • Bærekraftige tiltak på VA-ledningsnettet
 • Bruk av NoDig
 • Lekkasjereduksjon
 • Reduksjon av vann på avveie
 • Energiproduksjon på vannforsyningssystem
 • Energigjenvinning med varmepumpe på avløpsanlegg
 • Gjenvinning av ressurser fra avløpsrenseprosesser
 • Bruk av avløpsslam som ressurs
 • Utnyttelse av biogass
 • Overvannshåndtering og områdeplanlegging

Tidligere vinnere av Bærekraftprisen:

2016 – Hias IKS
2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune
2018 – Tromsø kommune
2019 – Asker kommune
2020 – Godt Vann Drammensregionen
2021 – Bergen kommune
2022 – IVAR IKS
2023 – Bærum kommune

Forslag til kandidater til Bærekraftprisen sendes Arne Haarr innen 1. mai.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny prosjektleder hos Norsk Vann

Ny prosjektleder hos Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt Kristin Jenssen Sola i et ettårig engasjement. Hun har lang erfaring fra ulike kommuner, og skal jobbe med ulike prosjekt for Norsk Vann. Kristin er sivilingeniør i vann- og avløpsteknikk fra NMBU, og har i tillegg en PhD i fremmedvann, fra 2021,...

les mer
Har du forslag til kandidater?

Har du forslag til kandidater?

Har du forslag til kandidater til Norsk Vanns valgkomite, styre, og fagkomiteer? Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til NorskVanns valgkomite, styre og fagkomiteer så snart som mulig, og senest innen 5. mai. Valgkomiteen består av:...

les mer