6255 3030 post@norskvann.no

Endelig – nå er nytt innføringskurs for nye i vannbransjen klart!

19. apr, 2024 | Kurs

Norsk Vann har gjennom en skikkelig dugnad produsert og satt sammen en helt nytt innføringskurs til vannbransjen. Kurset er heldigitalt, med frivilling fysisk samling. Meld deg på kurset her!

Det populære kurset for nye i vannbransjen trengte en ansiktsløftning. Siste kurs etter tidligere opplegg ble gjennomført høsten 2020, og var opprinnelig basert på en omfattende studiepakke på nett. I tillegg kom en to-dagers samling med foredrag og befaringer ved ulike VA-anlegg. Nå relanserer vi dette kurset i helt «ny drakt».

Innføringskurset er ideelt for å gi nyansatte i vannbransjen en grunnleggende introduksjon til denne viktige samfunnssektoren. Gjennom instruktive foredrag gis det informasjon om nyttige fakta, som vannets kretsløp, organisering av bransjen samt juridiske og økonomiske rammebetingelser for bransjen. En mer fordypende del gir basisinnføring i de ulike delene av vann- og avløpssystemene fra kilde til resipient, hvordan de fungerer, driftes, materialer og systemer. Dette er ikke kurs bare for teknisk personell, men er tilpasset alle – saksbehandlere, kommunikasjonsfolk, ledere og andre. Kurset er også godt egnet for folk som jobber hos rådgivere og leverandører.

 

– Dette er i grunnen en ganske unik samling foredrag som veldig mange kunne ha nytte av å gå gjennom, sier Yngve Wold, som har vært prosjektleder for kursutviklingen. – Og ikke nødvendigvis bare helt nyansatte.

samling på innføringskurset

Den digitale studiepakken er på i underkant av 10 timer, og det er ment at den skal kunne gjennomføres på egen hånd uten veiledning fra lærer eller andre. Oversiktlige leksjoner med gode presentasjoner med varierende lengde skal gjøre det lett å ta kurset, og dele det opp i passende arbeidsøkter tilpasset den enkelte elevs hverdag.

Det legges opp til at kurset skal inneholde en frivillig fysisk samling med erfaringsutveksling og befaringer over et par dager. En slik samling kan gi god følelse av å se anlegg i virkeligheten, bygge nettverk og utveksle erfaringer som ny i bransjen. Hvor den fysiske samling vil bli gjennomført er ikke avgjort enda, men bransjens nye møtested, Vannsenteret på Ås, kan være aktuelt.

 

– Jeg vil også berømme alle kollegene i Norsk Vann som har utviklet innholdet og produsert dette kurset, avslutter Yngve Wold. I dette er all vår kompetanse representert.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning. Norsk Vann tilbyr nå kurs i nitrogenfjerning, som e-læringskurs. Det er det vi kaller et “løpende” kurs som er digitalt, hvor du kan...

les mer
Har din virksomhet nok elektrokompetanse?

Har din virksomhet nok elektrokompetanse?

Trygg og effektiv drift av de elektriske anleggene og komponentene knyttet til vann- og avløpsinfrastrukturen er av stor betydning for leveringssikkerheten. Da kan det være en klok investering å sørge for at driftsoperatørene har nødvendig kompetanse. Driftsoperatører...

les mer
Høstens kurs og konferanser

Høstens kurs og konferanser

Norsk Vann arrangerer ulike kurs og konferanser i løpet av høsten, og her får du en liten oppsummering av hva vi kan tilby den nærmeste tiden.Kurs i vann- og avløpsrett – Oslo 3.-5. oktoberVi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no for å finne svar...

les mer