6255 3030 post@norskvann.no

Nytt nummer av Vannspeilet: Tema kurs og kompetanse

19. apr, 2024 | Samfunnsutvikling

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 1/2024 er nå ute. Denne gang utgir vi det som et temanummer, med fokus på kurs og kompetanse. Les bladet her.

Her kan du lese om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås, som nå har ferdigstilt driftsbygget og åpnet det for kursgjennomføring og en Vannfestival. Det planlegges en offisiell åpning av senteret i juni.

I bladet kan du også lese mer om hvilke kurs og utdanninger Norsk Vann tilbyr, blant annet:

  • Samlingsbasert studie: Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
  • Digitalt HMS-kurs
  • Nytt introduksjonskurs for nye i bransjen – digitalt

Videre er det flere rapporter som er utgitt eller rett rundt hjørnet:

Du kan også lese om Vannstandard, og fordype deg i revidert avløpsdirektiv, som var tema på vårens fagtreff.

God lesning!

Psst! Neste utgave av Vannspeilet har temaet Revidert avløpsdirektiv. Ta gjerne kontakt med Tone Bakstad hvis du ønsker å skrive en artikkel med relevans til dette temaet. Frist for levering av stoff til neste utgave er 16. mai.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer
Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer