6255 3030 post@norskvann.no

Ny Norsk Vann rapport: Dimensjonering av små avløpsrenseanlegg

7. jun, 2024 | Rapporter, Spredt avløp

Denne uken ble det gitt ut en rykende fersk rapport fra Norsk Vann. Den er etterlengtet og gir veiledning i hvordan mindre avløpsrenseanlegg bør dimensjoneres.

Prosjektet har resultert i to utgivelser:

 • Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (< 50pe), som konkret beskriver de nye anbefalingene for dimensjonering av mindre avløpsanlegg. Veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

Ved bruk av veiledningen skal man kunne: 

 1. Bestemme den største hydrauliske døgnbelastningen som kan forventes tilført
  avløpsanlegget i løpet av anleggets levetid, basert på tilkoblede bygningers
  beskaffenhet. Ut fra dette velge avløpsanlegg med tilstrekkelig hydraulisk kapasitet
 2. Bestemme største ukentlige organiske stoffbelastning som forventes tilført
  avløpsanlegget i løpet av anleggets levetid, basert på tilkoblede bygningers
  beskaffenhet. Ut fra dette velge avløpsanlegg med tilstrekkelig behandlingskapasitet
  for organisk stoff
 3. Bestemme behov for minimum slamlagringskapasitet for det valgte renseanlegget

Veiledningen skal flyttes over til Vannstandard i form av krav og veiledning etter en åpen høring. Rapporten vil derfor ikke bli oppdatert, men holdes oppdatert og videreutvikles via Vannstandard.

 • Rapport som gir utfyllende informasjon om bakgrunn og underlag for den nye
  Dimensjoneringspraksisen. Grunnlagsrapporten beskriver underlag og bakgrunn for ny veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (< 50 pe). Selve veiledningen, «Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (<50 pe)», er utformet som et eget dokument med konkret beskrivelse av hvordan mindre avløpsanlegg skal dimensjoneres. Denne rapporten gir utfyllende informasjon om bakgrunn og underlag for den nye dimensjoneringspraksisen.

Du finner begge utgivelsene i Norsk Vanns bokhandel, sammen med et webinar, hvor innholdet i veiledningen presenteres.

 

 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt og smak i drikkevann er et komplekst fagfelt. For å løse problemer som oppstår, kreves god kunnskap om vannkilde, vannbehandling og distribusjonssystemet. Samspillet mellom et kompetansemiljø innen lukt og smak i drikkevann og anleggseier, er nødvendig for å...

les mer