6255 3030 post@norskvann.no

Første kommuner på Vannstandard!

29. apr, 2024 | Avløp, Pressemelding, Vann, Vannstandard

De første kommunene er nå lagt inn i vannstandard.no, og bruker nå Vannstandard som grunnlag for kommunens anskaffelser. Aller først ut var Båtsfjord kommune.

26. februar var en gledens dag. Da åpnet nettstedet vannstandard.no. Nå har vi nådd en ny milepæl: De første kommunene er lagt til i løsningen! Norsk Vann ønsker velkommen og gleder oss sammen med de første medlemmene.

Den aller første kommunen som meldte seg inn i Vannstandard var Båtsfjord kommune. Båtsfjord ligger i Finnmark og er nesten så langt nord og øst som vi kommer i landet, med bare 2300 innbyggere. De andre kommunene er fordelt på fylkene Troms, Akershus, Telemark, Agder og Rogaland. Den minste kommunen har 1215 innbyggere og den største har 16106 innbyggere.

Nysgjerrige på hvem de er?

Ta en titt da vel, på vannstandard.no

Flere andre kommuner har meldt seg inn og vil legges til i tur og orden i tiden som kommer. Blir din kommune med også?

Båtsfjord med nordlys

Båtsfjord kommune var først ut med å melde seg inn i Vannstandard. (Foto: Båtsfjord kommune)

Får hjelp til opprydding

Vi har stilt Per Magnus Sørensen som er teknisk sjef i Båtsfjord kommune noen spørsmål om Vannstandard.

Hvorfor ønsket Båtsfjord å være medlem i Vannstandard?

Fordi Vannstandard gjør kommunikasjon- og informasjonsflyten med alle parter bedre. Innbyggerne vil oppleve det som god service. Vi er en liten avdeling med begrensede ressurser, som har behov for å få ryddet opp i lokale bestemmelser og normer. Det får vi gjort med Vannstandard og vi får samlet alt på ett sted.

Var det mye jobb å sette seg inn i produktet?

På Vannstandard er det veldig god informasjon og jeg vil si det var en overkommelig terskel. Det gikk enkelt og greit for vår del.

Per Magnus Sørensen

Teknisk sjef i Båtsfjord kommune, Per Magnus Sørensen (Foto: LinkedIn)

Hva er fordelene med å benytte Vannstandard?

Vi får bedre kvalitet på informasjonsflyten, i behandlingen av ulike saker og bedre kvalitet på arbeidet som blir gjort. Kravene blir etterprøvbare og like for alle.

Det blir en bedre hverdag for alle parter. Vi jobber for bærekraftige løsninger i Båtsfjord, og har et eget bærekraftprosjekt – «Bærekraft25», noe vannstandarden også bidrar til.

Har du et godt råd til andre kommuner, som lurer på om de skal ta i bruk Vannstandard?

Det må være at dette er en god anledning for kommunen til å få ryddet opp og få samlet alt på en plass! For de mindre kommunene er det viktig med bedre ressursutnyttelse og det får vi med Vannstandard.

Hva er Vannstandard?

Vannstandard er først og fremst et verktøy som hjelper den enkelte kommune med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes i deres kommune.

Det betyr at fra og med nå må rådgivere og utførende foretak forholde seg til de nye kravene, som fremgår på vannstandard.no. Vi oppfordrer derfor foretakene til å sette seg godt inn i innholdet på Vannstandard.

Bør over på Vannstandard

I en periode vil både va-norm og VA/Miljø-blad gjelde i enkelte kommuner, mens Vannstandard vil være gjeldende i andre kommuner.

-Vi forstår at dette kan være litt forvirrende for foretakene, men det er viktig og helt nødvendig at kommunene får litt tid på seg til å gjøre seg kjent med og vurdere innholdet i Vannstandard, før de kan ta Vannstandard i bruk, sier prosjektleder Gjertrud Eid i Norsk Vann. Vi håper kommunene jobber så effektivt de klarer og kommer seg raskest mulig over på Vannstandard. Det vil gjøre jobben til foretakene vesentlig enklere, oppmuntrer Eid.

Du kan lese mer om hva Vannstandard er og hvordan du kan bruke produktet på vannstandard.no. Der finner du også lenke til webinar, dersom du ønsker å høre mer om produktet (velg fanen «nyheter»).

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Norsk Vann dersom du har spørsmål. Bruk kontaktskjemaet på vannstandard.no (velg fanen «kontakt oss») dersom du har spørsmål!

 

 

Derfor bør din kommune bli med

Usikker på om din kommune skal ta i bruk Vannstandard?  Her har du fem gode grunner til å bli medlem i Vannstandard:

  • Kravene i Vannstandard bidrar til bærekraftige løsninger med lang levetid.
  • Kravene er blitt til med hjelp fra de beste fagfolkene i landet, og alle som har ønsket det, har hatt anledning til å involvere seg. Det betyr at kravene har god kvalitet.
  • Når en oppgave er standardisert, betyr det at vi gjør en ting likt, mange ganger. Det vi gjør mange ganger blir vi gode på. Dermed reduseres faren for å gjøre feil.
  • Når kravene er like på tvers av kommune- og fylkesgrenser, bidrar det også til at kvaliteten på arbeidet blir like god, uavhengig av valg av rådgiver eller entreprenør.
  • Ikke minst er Vannstandard effektivt med tanke på anskaffelsesprosessen, når kommunen skal kjøpe tjenester, i forbindelse med etablering eller drift av vann- og avløpsanlegg. I konkurransegrunnlaget viser kommunen til at arbeidet skal utføres i samsvar med Vannstandard. Da vet både rådgivere og utførende foretak hva det er snakk om med en gang.

Gjertrud Eid
prosjektleder

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer