6255 3030 post@norskvann.no

Innspill til revisjon av NS 3070 – Samordning av ledninger i grunnen

29. apr, 2024 | Interessesaker, Ledningsnett

Norsk Vann deltar i en komité som bistår med revisjon av NS 3070 Samordning av ledninger i grunnen. NS 3070 er en sentral standard som legger føringer for VA-ledningenes plassering i grøftesnittet og avstandskrav til øvrig infrastruktur som kabler og fjernvarme, osv. Komiteens mandat er primært å revidere Del 1 – Avstandskrav, men også å se på behovet for revisjon av Del 2 – Kostnadsfordeling.

For å sikre at revisjonen reflekterer bransjens behov, ønsker Norsk Vann konkrete innspill fra sine medlemmer angående hvilke områder som bør revideres. Dette kan for eksempel inkludere forslag til endringer i avstandskravene for å bedre samordningen av ulike ledninger.

Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å komme med sine innspill og forslag til forbedringer. Vennligst send deres innspill til Kjetil Flugund innen mandag 27. mai.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer