6255 3030 post@norskvann.no

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

25. apr, 2024 | Avløp, baredritei

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide!

Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra husholdningene som kastes i toalettet, skaper store og kostbare problemer for avløpsanleggene i norske kommuner. Søppel i toalettet er faktisk en betydelig kilde til forsøpling og forurensing av lokale badeplasser, vannmiljø og natur. Det kan sågar bidra til at mer plast havner i havet.

Våtservietter plukkes ut i renseanlegg

Søppel i do tetter rør og pumper, men avløpsvannet må likevel renne. Hvor havner det da?

Avløpssystemet i de fleste norske kommuner er konstruert og dimensjonert for å ta seg av tre ting; bæsj, tiss og dopapir. Når det kommer andre ting inn i avløpssystemene skaper det problemer, både i ledningsnettet og på renseanleggene. Rør tettes, pumper stopper og renseprosesser i anlegg kan få redusert effekt.

Det øker med andre ord faren for at urenset avløpsvann og dosøppel kommer på avveie.

Dyr «bekvemmelighet»

Avløpsetatene må på landsbasis rykke ut til tusenvis av slike driftsstanser hvert år. Kostnadene ved å rydde opp etter problemer skapt av søppel i avløpssystemet er det abonnentene som må ta. I praksis betyr det at innbyggerne betaler flere ganger for å bli kvitt husholdningsavfall; én gang gjennom kommunale renovasjonsgebyrer, og én gang til gjennom økte avløpsgebyrer som følge av at toalettet også benyttes som søppelbøtte.

VA-bransjen har jobbet lenge og målrettet med spørsmålet om «nedspylbare produkter», eller på engelsk «flushables». Titt og ofte dukker det opp produkter som produsentene hevder er trygge å spyle ned i toalettet. Markedsføringen spiller på bekvemmelighet – enkelt å bli kvitt ved å spyle det ned i toalettet. Noen mener også at siden produktet er biologisk nedbrytbart og ikke inneholder plast, så kan det trygt spyles ned i toalettet.

Det som imidlertid er viktigere i denne sammenheng er hvor raskt produktet løser seg opp i vannstrømmen i avløpsrørene. Det må nemlig skje før produktet treffer den første innsnevringen i rørene eller den første pumpestasjonen.

To problemer med «standard»

Og her er vi ved den første utfordringen ved å prøve å lage en standard for hva som kan skylles ned i toalettet: Avløpssystemene rundt om i verden som skal håndtere søppelet er ikke like. I Norge har vi for eksempel lange ledningsstrekk og en topografi som gjør det nødvendig med pumper som hjelper avløpsvannet med å komme frem til avløpsrenseanleggene. En standard for «flushables» som ikke tar hensyn til slike faktorer kan dermed bli svært problematisk for oss, og forsterke de utfordringene vi allerede har.

Det andre problemet med en standard for hva som egner seg å skylle ned i toalettet er mer av kunnskaps- og holdningsmessig art. Hvis noen produkter får stempelet «ok å skylle ned i toalettet» vil også andre tilsvarende eller lignende produkter fort havne i do.

Når vi ser hvor vanskelig det er i dag å få forbrukerne til å ikke kaste våtservietter, bomullspads og sanitærprodukter i toalettet, ser vi mørkt på jobben med å prøve å lære dem forskjellen på ulike produkter som de i utgangspunktet opplever som like.

Plakat dovett - Oslo VAV wipes

Bransjen bruker mye krefter på å lære forbrukerne en ganske enkel lekse; kun bæsj, tiss og dopapir skal i do! Her fra Oslo kommune sin dovettkampanje. 

Dritdårlig ide

I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det rett og slett en dritdårlig ide å bruke hundrevis av milliarder på å dimensjonere avløpssystemet vårt for å håndtere avfall som vi ellers har gode løsninger for i vårt samfunn.

Da er det langt bedre å holde fast ved budskapet om at det kun er bæsj, tiss og dopapir som skal i avløpet, og ingenting annet.

Norsk Vann vil følge med på utviklingen og trykke på for vårt syn, både gjennom nasjonale myndigheter og vårt medlemskap i EurEau.

Du kan lese mer om problemene søppel skaper i avløpssystemet på våre temasider

portrett Frode Skår
Kontaktperson:

Frode Skår
kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: 991 27 175

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer