6255 3030 post@norskvann.no

Har din kommune problemer med fremmedvann?

3. jun, 2021 | Overvann

Da vil vi gjerne ha deg med i vår nettverksgruppe!
 
Norsk Vann opprettet høsten 2019 fire nettverksgrupper for avløpsrensing. I arbeidsgruppen for fremmedvann møtes deltakere fra ulike kommuner for deling av erfaring og diskusjoner relatert til fremmedvannsproblematikk. Tema som blir tatt opp er relatert til lokale problemstillinger og løsninger hos medlemmer i gruppen. Eksempelvis arbeidsmetodikk, måleutstyr, kartleggingsmetoder og modellering, planarbeid og regelverk. 
 
Det er i dag deltagere fra 20 kommuner med i nettverket, og de representerer kommuner med ulik størrelse og ulike systemløsninger for avløpshåndteringen. Tilbakemeldingene fra medlemmene i gruppen er at dette gir svært verdifull erfaringsutveksling. Alle møtene foregår digitalt, og avholdes én gang i måneden, med varighet på 1 time. Neste møte, 15.06, vil Kristin Jenssen Sola fra Asker kommune presentere resultater fra sin doktorgrad om fremmedvann i avløpsnettet.
 
Kontakt gjerne Arne Haarr med spørsmål eller hvis du ønsker å være med.
 
Norsk Vann har også egne nettverk for ombygging og utbygging, optimalisering av renseanlegg, og utslippstillatelser, og det er plass til mange flere i gruppene. Vi understreker at dette er et tilbud til medlemskommunene.

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Overvann — fra utfordring til ressurs

Overvann — fra utfordring til ressurs

Norsk Vann har deltatt i en kampanje i regi av Media Planet om bærekraftige byutvikling. Her kan du lese direktør Thomas Breens innlegg om overvann — fra utfordring til ressurs. Regn- og smeltevann som renner av på overflaten kalles overvann. I byer og tettsteder har...

les mer