6255 3030 post@norskvann.no

NVEs naturfareseminar om overvann

15. des, 2023 | Overvann

NVE inviterer til digitalt seminar den 10. januar kl. 12-14. Her får du vite mer om overvann som naturfare og hvordan kommuner og rådgivere kan ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner. Se invitasjon og lenke til NVEs ulike veiledere om overvann her. 

NVE har gitt ut flere veiledere om overvann i perioden 2022-2023. Seminaret vil gi en oversikt over bruken av overvannsveilederne. I tillegg til hvilke anbefalinger NVE har til kartlegging av fare og skade fra overvann, og hvordan det kan innarbeides i kommunale arealplaner.

Vi vil også oppfordre kommuner til å melde inn eksempler til NVEs eksempelsamling for overvannstiltak. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Avtrykk i klimatilpasningsmeldingen

Avtrykk i klimatilpasningsmeldingen

Fredag la klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram en stortingsmelding om hvordan vi kan gjøre samfunn og natur mer robust i møtet med klimaendringene. Norsk Vann registrerer med glede at noen sentrale problemstillinger vi, på vegne av hele bransjen, har vært...

les mer