6255 3030 post@norskvann.no

NVEs naturfareseminar om overvann

15. des, 2023 | Overvann

NVE inviterer til digitalt seminar den 10. januar kl. 12-14. Her får du vite mer om overvann som naturfare og hvordan kommuner og rådgivere kan ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner. Se invitasjon og lenke til NVEs ulike veiledere om overvann her. 

NVE har gitt ut flere veiledere om overvann i perioden 2022-2023. Seminaret vil gi en oversikt over bruken av overvannsveilederne. I tillegg til hvilke anbefalinger NVE har til kartlegging av fare og skade fra overvann, og hvordan det kan innarbeides i kommunale arealplaner.

Vi vil også oppfordre kommuner til å melde inn eksempler til NVEs eksempelsamling for overvannstiltak. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Har din kommune problemer med fremmedvann?

Har din kommune problemer med fremmedvann?

Da vil vi gjerne ha deg med i vår nettverksgruppe!   Norsk Vann opprettet høsten 2019 fire nettverksgrupper for avløpsrensing. I arbeidsgruppen for fremmedvann møtes deltakere fra ulike kommuner for deling av erfaring og diskusjoner relatert til...

les mer
Overvann — fra utfordring til ressurs

Overvann — fra utfordring til ressurs

Norsk Vann har deltatt i en kampanje i regi av Media Planet om bærekraftige byutvikling. Her kan du lese direktør Thomas Breens innlegg om overvann — fra utfordring til ressurs. Regn- og smeltevann som renner av på overflaten kalles overvann. I byer og tettsteder har...

les mer