6255 3030 post@norskvann.no

Nettverk om bærekraftig overvannshåndtering – oppstartsmøte 31. oktober

18. okt, 2023 | Miljø, Overvann

Mange enheter i kommunene tar beslutninger som krever kompetanse om overvann. Valg som tas i plan, byggesak og vei får konsekvenser for funksjonen til avløpsanleggene, og vise versa. Norsk Vann etablerer en ny nettverksgruppe for temaet bærekraftig overvannshåndtering, med fokus på å utarbeide gode retningslinjer og veiledning for overvannshåndtering i kommunene.

I forslag til revidert avløpsdirektiv er det ny artikkel 5 som introduserer en forpliktelse til å etablere lokalt integrerte planer for håndtering av avløpsvann i urbane områder for å begrense forurensning fra regnvannsoverløp og overvannsledninger. Tiltak for å begrense denne forurensningen handler i stor grad om hvordan overvannet håndteres.

I dette nettverket ønsker vi deltagelse fra ansatte i alle enheter i kommunen som jobber med overvann. Det kan bli ekstra nyttig og lærerikt om dere deltar sammen.

Se foreløpig program her.

Hvis du jobber med overvann i kommunen og ikke allerede er påmeldt, ta gjerne kontakt med Ingun Tryland.

Her kan du lese mer om de andre nettverksgruppene til Norsk Vann.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Nettverk for olje- og fettutskilleranlegg

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet olje- og fettutskilleranlegg. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Foto: Bergen kommune Målet med nettverksgruppene til...

les mer
Avtrykk i klimatilpasningsmeldingen

Avtrykk i klimatilpasningsmeldingen

Fredag la klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram en stortingsmelding om hvordan vi kan gjøre samfunn og natur mer robust i møtet med klimaendringene. Norsk Vann registrerer med glede at noen sentrale problemstillinger vi, på vegne av hele bransjen, har vært...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer