6255 3030 post@norskvann.no

Nettverk om bærekraftig overvannshåndtering – oppstartsmøte 31. oktober

18. okt, 2023 | Miljø, Overvann

Mange enheter i kommunene tar beslutninger som krever kompetanse om overvann. Valg som tas i plan, byggesak og vei får konsekvenser for funksjonen til avløpsanleggene, og vise versa. Norsk Vann etablerer en ny nettverksgruppe for temaet bærekraftig overvannshåndtering, med fokus på å utarbeide gode retningslinjer og veiledning for overvannshåndtering i kommunene.

I forslag til revidert avløpsdirektiv er det ny artikkel 5 som introduserer en forpliktelse til å etablere lokalt integrerte planer for håndtering av avløpsvann i urbane områder for å begrense forurensning fra regnvannsoverløp og overvannsledninger. Tiltak for å begrense denne forurensningen handler i stor grad om hvordan overvannet håndteres.

I dette nettverket ønsker vi deltagelse fra ansatte i alle enheter i kommunen som jobber med overvann. Det kan bli ekstra nyttig og lærerikt om dere deltar sammen.

Se foreløpig program her.

Hvis du jobber med overvann i kommunen og ikke allerede er påmeldt, ta gjerne kontakt med Ingun Tryland.

Her kan du lese mer om de andre nettverksgruppene til Norsk Vann.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Til kamp mot PFAS

Til kamp mot PFAS

I et åpent brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, oppfordrer EurEau til knallhard handling mot PFAS. Så lenge det er lov å produsere og bruke PFAS kan Europa bare glemme å få gjennomført sin grønne giv (Green Deal). I tillegg er selve folkehelsa i...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer
-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

les mer
Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

Støtte til lokale klimatiltak eller klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte fra Miljødirektoratet til lokale klimatiltak eller klimatilpasning. Søknadsfristen for begge ordningene er 15. februar. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og...

les mer
NVEs naturfareseminar om overvann

NVEs naturfareseminar om overvann

NVE inviterer til digitalt seminar den 10. januar kl. 12-14. Her får du vite mer om overvann som naturfare og hvordan kommuner og rådgivere kan ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner. Se invitasjon og lenke til NVEs...

les mer