6255 3030 post@norskvann.no

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

14. mai, 2021 | Helse, Ledningsnett

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får invitasjon til å delta. 
Trykkløsstudien gjennomføres i regi av Folkehelseinstituttet (FHI), i samarbeid med 35 kommuner. Norsk Vann sitter i styringsgruppa for prosjektet. Målet er å bidra til helsemessig trygt drikkevann. I Norge har vi tilgang til godt og trygt drikkevann. Likevel viser forskning at sykdom knyttet til drikkevann forekommer, både i Norge og andre land vi sammenligner oss med. Vanligvis oppsøker folk flest ikke lege ved magesyke, og dette gjør det vanskelig å si noe om hvor mange som blir syke av smittestoffer i drikkevann. I Trykkløsstudien skal FHI undersøke hvor mange som får magesyke etter arbeid på drikkevannsledninger, hvor det har vært lite trykk i vannledningene.  

Trykkløse vannledninger øker risiko for at drikkevannet blir forurenset

Til vanlig er det overtrykk i vannledningene, slik at omkringliggende vann ikke trenger inn på ledningsnettet. 

– Dersom det blir trykkløst, er det en mulighet for at vann forurenset med smittestoffer som virus, bakterier eller parasitter kan komme over i drikkevannet, sier forsker Camilla Svendsen, som er prosjektleder for studien fra FHI.  

Tilfeller der en drikkevannsledning kan bli trykkløs er for eksempel ved større lekkasjer eller vannavstengning. Studien skal finne ut hvilke tiltak kommunene gjør ved arbeid, utbedringer og reparasjoner på drikkevannsledningene, som best forhindrer at smittestoffer kommer inn i vannledninger i slike tilfeller. Tiltak kan blant annet være å pumpe ut vann av grøft, spyling av ledninger, klorering av vannet eller å sende ut kokevarsel til berørte vannabonnenter.  

– Vi har ikke nok kunnskap om hvilke tiltak og kombinasjoner av tiltak som best reduserer risiko for at berørte personer blir magesyke som følge av arbeid på vannledningsnettet. Derfor ønsker vi å gjennomføre denne studien, sier Svendsen.

Aktuelle innbyggere vil bli invitert til å delta på SMS

Trykkløsstudien baserer seg på både kartlegging i vannforsyningen i kommunen og spørreskjema til husstander i kommunen. Det er behov for 12 000 deltakere over hele landet for å kunne svare på hvor mange som blir syke etter arbeid på drikkevannsledninger, og identifisere hvilke rutiner som best hindrer at berørte husstander får magesyke. Det betyr at innbyggere i det kommende året vil kunne motta en eller flere SMS-er fra kommunen med forespørsel om å delta i studien. 
 
– Vi håper at mange i vil takke ja til å delta dersom de mottar en SMS. Vi trenger deltakernes kunnskap for å kartlegge hvor mange som blir magesyke, avslutter Svendsen. 

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Ny medarbeider i Norsk Vann

Ny medarbeider i Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Elisabeth Lyngstad velkommen som ny medarbeider i Norsk Vann. Hun vil i hovedsak arbeide innenfor avløpsbehandling og transportsystemer for vann og avløp. Elisabeth kommer fra en stilling i COWI, og har 20 års erfaring som rådgiver innen VA...

les mer
EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau mener det bør innføres et forbud mot PFAS i alle produkter så raskt som mulig for å unngå at disse kjemiske stoffene fører til ytterligere skader vannkretsløpet. PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som inngår i...

les mer
Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

les mer
Hvem bryr seg om toaletter?

Hvem bryr seg om toaletter?

Det er enkelt å si – når man har det så bra som oss i Norge. 19. november markeres Verdens toalettdag, som er en offisiell FN-dag. Årets tema er «Sett pris på dine gode sanitærforhold»! Bli med og markèr dagen! Halve verden uten tilfredsstillende sanitære forhold 3,6...

les mer
Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Vil du være med i Norsk Vanns faggruppe for materialer og materialbruk? Kanskje er du en av våre engasjerte medlemmer med kompetanse på ulike materialer og kjennskap til bruksområdene for ulike vann- og avløpsrør? Vi ønsker deg med på laget! Vi ønsker å komme i...

les mer