6255 3030 post@norskvann.no

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

14. mai, 2021 | Helse, Ledningsnett

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får invitasjon til å delta. 
Trykkløsstudien gjennomføres i regi av Folkehelseinstituttet (FHI), i samarbeid med 35 kommuner. Norsk Vann sitter i styringsgruppa for prosjektet. Målet er å bidra til helsemessig trygt drikkevann. I Norge har vi tilgang til godt og trygt drikkevann. Likevel viser forskning at sykdom knyttet til drikkevann forekommer, både i Norge og andre land vi sammenligner oss med. Vanligvis oppsøker folk flest ikke lege ved magesyke, og dette gjør det vanskelig å si noe om hvor mange som blir syke av smittestoffer i drikkevann. I Trykkløsstudien skal FHI undersøke hvor mange som får magesyke etter arbeid på drikkevannsledninger, hvor det har vært lite trykk i vannledningene.  

Trykkløse vannledninger øker risiko for at drikkevannet blir forurenset

Til vanlig er det overtrykk i vannledningene, slik at omkringliggende vann ikke trenger inn på ledningsnettet. 

– Dersom det blir trykkløst, er det en mulighet for at vann forurenset med smittestoffer som virus, bakterier eller parasitter kan komme over i drikkevannet, sier forsker Camilla Svendsen, som er prosjektleder for studien fra FHI.  

Tilfeller der en drikkevannsledning kan bli trykkløs er for eksempel ved større lekkasjer eller vannavstengning. Studien skal finne ut hvilke tiltak kommunene gjør ved arbeid, utbedringer og reparasjoner på drikkevannsledningene, som best forhindrer at smittestoffer kommer inn i vannledninger i slike tilfeller. Tiltak kan blant annet være å pumpe ut vann av grøft, spyling av ledninger, klorering av vannet eller å sende ut kokevarsel til berørte vannabonnenter.  

– Vi har ikke nok kunnskap om hvilke tiltak og kombinasjoner av tiltak som best reduserer risiko for at berørte personer blir magesyke som følge av arbeid på vannledningsnettet. Derfor ønsker vi å gjennomføre denne studien, sier Svendsen.

Aktuelle innbyggere vil bli invitert til å delta på SMS

Trykkløsstudien baserer seg på både kartlegging i vannforsyningen i kommunen og spørreskjema til husstander i kommunen. Det er behov for 12 000 deltakere over hele landet for å kunne svare på hvor mange som blir syke etter arbeid på drikkevannsledninger, og identifisere hvilke rutiner som best hindrer at berørte husstander får magesyke. Det betyr at innbyggere i det kommende året vil kunne motta en eller flere SMS-er fra kommunen med forespørsel om å delta i studien. 
 
– Vi håper at mange i vil takke ja til å delta dersom de mottar en SMS. Vi trenger deltakernes kunnskap for å kartlegge hvor mange som blir magesyke, avslutter Svendsen. 
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Til kamp mot PFAS

Til kamp mot PFAS

I et åpent brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, oppfordrer EurEau til knallhard handling mot PFAS. Så lenge det er lov å produsere og bruke PFAS kan Europa bare glemme å få gjennomført sin grønne giv (Green Deal). I tillegg er selve folkehelsa i...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer