6255 3030 post@norskvann.no

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

14. mai, 2021 | Helse, Ledningsnett

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får invitasjon til å delta. 
Trykkløsstudien gjennomføres i regi av Folkehelseinstituttet (FHI), i samarbeid med 35 kommuner. Norsk Vann sitter i styringsgruppa for prosjektet. Målet er å bidra til helsemessig trygt drikkevann. I Norge har vi tilgang til godt og trygt drikkevann. Likevel viser forskning at sykdom knyttet til drikkevann forekommer, både i Norge og andre land vi sammenligner oss med. Vanligvis oppsøker folk flest ikke lege ved magesyke, og dette gjør det vanskelig å si noe om hvor mange som blir syke av smittestoffer i drikkevann. I Trykkløsstudien skal FHI undersøke hvor mange som får magesyke etter arbeid på drikkevannsledninger, hvor det har vært lite trykk i vannledningene.  

Trykkløse vannledninger øker risiko for at drikkevannet blir forurenset

Til vanlig er det overtrykk i vannledningene, slik at omkringliggende vann ikke trenger inn på ledningsnettet. 

– Dersom det blir trykkløst, er det en mulighet for at vann forurenset med smittestoffer som virus, bakterier eller parasitter kan komme over i drikkevannet, sier forsker Camilla Svendsen, som er prosjektleder for studien fra FHI.  

Tilfeller der en drikkevannsledning kan bli trykkløs er for eksempel ved større lekkasjer eller vannavstengning. Studien skal finne ut hvilke tiltak kommunene gjør ved arbeid, utbedringer og reparasjoner på drikkevannsledningene, som best forhindrer at smittestoffer kommer inn i vannledninger i slike tilfeller. Tiltak kan blant annet være å pumpe ut vann av grøft, spyling av ledninger, klorering av vannet eller å sende ut kokevarsel til berørte vannabonnenter.  

– Vi har ikke nok kunnskap om hvilke tiltak og kombinasjoner av tiltak som best reduserer risiko for at berørte personer blir magesyke som følge av arbeid på vannledningsnettet. Derfor ønsker vi å gjennomføre denne studien, sier Svendsen.

Aktuelle innbyggere vil bli invitert til å delta på SMS

Trykkløsstudien baserer seg på både kartlegging i vannforsyningen i kommunen og spørreskjema til husstander i kommunen. Det er behov for 12 000 deltakere over hele landet for å kunne svare på hvor mange som blir syke etter arbeid på drikkevannsledninger, og identifisere hvilke rutiner som best hindrer at berørte husstander får magesyke. Det betyr at innbyggere i det kommende året vil kunne motta en eller flere SMS-er fra kommunen med forespørsel om å delta i studien. 
 
– Vi håper at mange i vil takke ja til å delta dersom de mottar en SMS. Vi trenger deltakernes kunnskap for å kartlegge hvor mange som blir magesyke, avslutter Svendsen. 
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Nettverk for ledningsnett

Nettverk for ledningsnett

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet ledningsnett. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et kontaktnett...

les mer
Kurs i NoDig metoder – 1. og 2. november i Bergen

Kurs i NoDig metoder – 1. og 2. november i Bergen

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, NoDig-metode kurs. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk...

les mer
Vannsenteret på Ås tar form

Vannsenteret på Ås tar form

Vi har tidligere i vår skrevet at byggingen av det nye, nasjonale kompetansesenteret for vanninfrastruktur ved NMBU på Ås er i gang. Nå begynner det virkelig å synes! Byggetrinn 1 skal bestå av et ledningsnett i full skala, spesialbygget for å kunne trene...

les mer
Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer