6255 3030 post@norskvann.no

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

29. jun, 2021 | Samfunnsutvikling

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert KOSTRA-tallene for 2020 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen er foreløpig varslet i oktober. 

Rent drikkevann

84,7 prosent, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det ble produsert 690 millioner kubikkmeter drikkevann i 2020, hvorav 99,3 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning i fjor fikk drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette er en nedgang på 0,2 prosent fra 2019. Samtidig fikk i underkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 97 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad.

Fortsatt høy lekkasjeandel

For distribusjon av vann har kommunene ansvar for nesten 49.700 kilometer med vannledninger. Det tilsvarer et ledningsnett som kan sendes 1,2 ganger rundt jorda ved ekvator. Av de 690 kubikkmetrene med drikkevann som ble produsert i 2020, så fikk 43,5 prosent av dette til husholdningene (hus og leiligheter), 1,5 prosent til fritidsboliger og hytter og 24,5 prosent til industri og næringsliv. Lekkasjeprosenten for 2020 var 30,5 prosent, ned med 0,5 prosent fra 2019. I følge KOSTRA-tallene har lekkasjeprosenten vært stabil over den siste 10 års perioden.

KOSTRA viser at det gjennomsnittlige forbruket per person var på 180 liter i døgnet. Dette tallet mener Norsk Vann er for høyt, men skyldes måten spesifikt forbruk beregnes på hos SSB. Undersøkelser basert på vannmålere som er installert i boliger, viser at forbruket i snitt er ca. 140 liter per person i døgnet. I 2020 var det installert vannmåler i 34,6 prosent av landets husholdninger.

Fornyelse

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet er oppgitt til å være 0,71 prosent for 2020. Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging i årene framover vil finne sted, vil det ta nærmere 140 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder er 33 år.

Beredskapsplaner

SSB skriver at 32 prosent av de 1 095 kommunale vannverkene i landet har utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2019, da nivået lå på 42 prosent. Videre har 96 prosent av alle kommunale vannverk en beredskapsplan mot «uønskede hendelser», og 52 prosent av den har oppdatert planen i løpet av 2020. Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt.

Les mer hos SSB

Her kan du finne alle tallene fra KOSTRA hos SSB.

Her kan du lese SSBs artikkel om kommunal vannforsyning 2020.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka 2023

Norsk Vann på Arendalsuka 2023

Mandag 14. august er Norsk Vann og veldig mange andre organisasjoner, politikere, bedrifter og presse på plass i Arendal. Årets Arendalsuka går av stabelen 14. – 18. august. Tradisjonen tro skal Norsk Vann ha stand midt i byen sammen med Arendal kommune. Vi skal også...

les mer