6255 3030 post@norskvann.no

Kandidater til årets Omdømmepris og Bærekraftpris – send oss dine forslag

24. apr, 2023 | Prisutdelinger, Samfunnsutvikling

Norsk Vann skal i 2023, for åttende gang, dele ut priser til de medlemmene som har jobbet best med omdømmebygging og bærekraft. Prisene deles ut på festmiddagen under Norsk Vanns Årskonferanse som arrangeres 12. september i Stavanger.

Alle kan sende inn forslag på kandidater. Det er Samfunnskomiteen som er jury for Omdømmeprisen, og Avløpskomiteen som er jury for Bærekraftprisen. 

Forslagsfrist er 1. mai 2023.

Omdømmeprisen

Kriterier for å vinne Omdømmeprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering
 • Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann
 • Jobbet etter mottoet ”Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!”

Kvalifiserende tiltak for omdømmeprisen: 

Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse område

 • Utøvd god kommunikasjon overfor omverden
 • Gjennom aktivt arbeid ha styrket selvfølelsen internt
 • Gjennomført synlighetskampanjer
 • Gjennomført rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet
 • Bidratt til god omdømmebygging i lokalsamfunnet
 • Hatt god synlighet i media (inkl. sosiale medier)
 • Utviklet gode stands og aktiviteter overfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen
 • Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet

Tidligere vinnere av Omdømmeprisen:

2016 – Bergen kommune

2017 – Godt Vann Drammensregionen

2018 – Vestfold Vann IKS

2019 – Trondheim kommune

2020 – Tromsø kommune

2021 – Våler kommune i Viken 

2022 – Bømlo Vatn og avløpsselskap AS

 

 

Kontaktperson:

Thomas Langeland Jørgensen
Mob: 950 49 728

Bærekraftprisen

Kriterier for å vinne Bærekraftprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft
 • Gjennomført tiltak som nevnt i listen under, og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann

Kvalifiserende tiltak for bærekraftprisen: 

Kandidater til å vinne bærekraftprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områden

 • Bærekraftig virksomhetsstyring
 • Bærekraftig vedlikehold i vannbransjen
 • Bærekraftige tiltak på VA-ledningsnettet
 • Bruk av NoDig
 • Lekkasjereduksjon
 • Reduksjon av vann på avveie
 • Energiproduksjon på vannforsyningssystem
 • Energigjenvinning med varmepumpe på avløpsanlegg
 • Gjenvinning av ressurser fra avløpsrenseprosessen
 • Bruk av avløpsslam som ressurs
 • Utnyttelse av biogass
 • Overvannshåndtering og områdeplanlegging

Tidligere vinnere av Bærekraftprisen

2016 – Hias IKS

2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune

2018 – Tromsø kommune

2019 – Asker kommune

2020 – Godt Vann Drammensregionen 

2021 – Bergen kommune 

2022 – IVAR IKS

 

 

Kontaktperson:

Arne Haarr
Mob: 951 87 894

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer