6255 3030 post@norskvann.no

Kandidater til årets Omdømmepris og Bærekraftpris – send oss dine forslag

24. apr, 2023 | Prisutdelinger, Samfunnsutvikling

Norsk Vann skal i 2023, for åttende gang, dele ut priser til de medlemmene som har jobbet best med omdømmebygging og bærekraft. Prisene deles ut på festmiddagen under Norsk Vanns Årskonferanse som arrangeres 12. september i Stavanger.

Alle kan sende inn forslag på kandidater. Det er Samfunnskomiteen som er jury for Omdømmeprisen, og Avløpskomiteen som er jury for Bærekraftprisen. 

Forslagsfrist er 1. mai 2023.

Omdømmeprisen

Kriterier for å vinne Omdømmeprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering
 • Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann
 • Jobbet etter mottoet ”Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!”

Kvalifiserende tiltak for omdømmeprisen: 

Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse område

 • Utøvd god kommunikasjon overfor omverden
 • Gjennom aktivt arbeid ha styrket selvfølelsen internt
 • Gjennomført synlighetskampanjer
 • Gjennomført rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet
 • Bidratt til god omdømmebygging i lokalsamfunnet
 • Hatt god synlighet i media (inkl. sosiale medier)
 • Utviklet gode stands og aktiviteter overfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen
 • Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet

Tidligere vinnere av Omdømmeprisen:

2016 – Bergen kommune

2017 – Godt Vann Drammensregionen

2018 – Vestfold Vann IKS

2019 – Trondheim kommune

2020 – Tromsø kommune

2021 – Våler kommune i Viken 

2022 – Bømlo Vatn og avløpsselskap AS

 

 

Kontaktperson:

Thomas Langeland Jørgensen
Mob: 950 49 728

Bærekraftprisen

Kriterier for å vinne Bærekraftprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft
 • Gjennomført tiltak som nevnt i listen under, og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann

Kvalifiserende tiltak for bærekraftprisen: 

Kandidater til å vinne bærekraftprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områden

 • Bærekraftig virksomhetsstyring
 • Bærekraftig vedlikehold i vannbransjen
 • Bærekraftige tiltak på VA-ledningsnettet
 • Bruk av NoDig
 • Lekkasjereduksjon
 • Reduksjon av vann på avveie
 • Energiproduksjon på vannforsyningssystem
 • Energigjenvinning med varmepumpe på avløpsanlegg
 • Gjenvinning av ressurser fra avløpsrenseprosessen
 • Bruk av avløpsslam som ressurs
 • Utnyttelse av biogass
 • Overvannshåndtering og områdeplanlegging

Tidligere vinnere av Bærekraftprisen

2016 – Hias IKS

2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune

2018 – Tromsø kommune

2019 – Asker kommune

2020 – Godt Vann Drammensregionen 

2021 – Bergen kommune 

2022 – IVAR IKS

 

 

Kontaktperson:

Arne Haarr
Mob: 951 87 894

Relaterte nyhetssaker

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns valgkomite og fagkomiteer så snart som mulig og innen 5. mai. Valgkomiteen i Norsk Vann består av: Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder) Morten Finborud, Hias IKS Robin Kåss,...

les mer