6255 3030 post@norskvann.no

Vannsenteret på Ås – byggingen er godt i gang

21. apr, 2023 | Innovasjon, Ledningsnett, Samfunnsutvikling, Teknologi

Etter lang tids planlegging og arbeid med finansiering er arbeidet med første utbyggingstrinn på Vannsenteret nå i gang.

På bildet øverst: Fra venstre Tim Sinsen (anleggsbas), Sigurd Grande (styreleder), Sjur Tveite (daglig leder i Vannsenteret) og Yngve Wold (Norsk Vann).

Styret i Vannsenteret hadde 18. april møte på Ås, hvor det også inngikk en befaring på anleggsområdet. Bas for anleggslaget fra Oslo VAV, Tim Sinsen, og daglig leder Sjur Tveite, viste rundt og forklarte hvordan anlegget nå tar form. Første byggetrinn består av et ledningsnett som skal brukes til opplæring, trening og testing for drifts- og servicepersonell, studenter og andre. Til anlegget hører en 12 meter lang nedgravd kulvert i plast, som gjør det mulig for personell å inspisere røranlegg og situasjoner under bakken. Kulverten er knyttet til en stor firkantkum i betong som danner kjelleren i et demo-/undervisningsbygg som kan romme mindre klasser og grupper som bruker anlegget til ulike forhold. Kjelleren i bygget og kulverten vil inneholde instrumentering og ulike typer kumgods, samt annen VA-infrastruktur som kan studeres i trygge omgivelser.

Bildet over: Kulverten er en sentral del av treningsfeltet, og er koblet til kjelleren i selve driftsbygget.

Etableringen av anlegget er et unikt samarbeid mellom NMBUs bygge- og eiendomsavdeling og Vannsenterets administrasjon, gjennom en felles prosjektorganisasjon. Anlegget finansieres delvis via statlige midler som i 2018 ble tildelt NMBU nettopp til dette formålet, og innsamlete midler fra kommunene, leverandører og bransjeorganisasjoner.

Anna Maria Aursund

– Vannsenteret vil være et viktig sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, uttaler Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Derfor har Oslo kommune VAV sett det som interessant å bidra til etableringen av senteret, og vi ser frem til at senteret står ferdig og kommer i drift, avslutter Aursund.

Enkelte av kommunene bidrar også med direkte arbeidsressurser. Et anleggslag fra Oslo VAV har nå hatt jobben med de VA-tekniske installasjonene, og de vil nå avløses av anleggslag fra andre nærkommuner (bl.a. Nordre Follo, Ås kommune), mens en lokal entreprenør har fått entreprisen på oppføring av selve driftsbygget. Det er grunn å berømme kommunenes bidrag, og ikke minst arbeidslagenes entusiastiske innsats.

Sjur Tveite forteller at dette utbyggingstrinnet er planlagt ferdigstilt i september, slik at senteret offisielt kan åpne for de første aktivitetene senhøstes.

Tim Sinsen er bas på anleggslaget fra Oslo VAV, og orienterer her Sigurd Grande (styreleder) og andre medlemmer av styret i Vannsenteret.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer