6255 3030 post@norskvann.no

Ny direktør på plass i Norsk Vann

14. apr, 2023 | Pressemelding

Denne uka er ny direktør på plass i Norsk Vann. Ragnhild Aalstad (57) tar over rollen etter Thomas Breen, som sist sommer ga styret signal om at han ønsket seg tilbake i politikken.

Ragnhild kommer fra stillingen som seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg omfattende lederfaring fra både Forsvarsbygg og Statsbygg. Hun er utdannet cand. philol. med samfunnsgeografi, statsvitenskap og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har også en master of management fra Handelshøgskolen BI.

Ragnhild kommer flyttende fra Oslo, og skal bosette seg på Opstad gård i Hamar kommune, som er like i nærheten av familiegården Aalstad i Vang.

Noen vil kanskje si at «sirkelen er sluttet», når jeg nå etablerer meg med gardsbruk og kontor i Innlandet, sier Ragnhild.

Hun er opprinnelig odelsjente, oppvokst med traktorkjøring og grisehusstell i det som nå er Hamar kommune, men valgte i 20-åra å takke nei til bondelivet og gikk i stedet for studier i Oslo og etter hvert familieliv der. De tre barna er nå ute av redet, og mann og hund er med på flyttelasset til Opstad i Vang.

Jeg er samfunnsengasjert, opptatt av miljø og utvikling, og har studert samfunnsfag på Blindern med fokus på Nord/Sør-problematikk. Etter hvert tok jeg også en mastergrad på BI for å lære mer om strategi og ledelse.

Yrkeslivet har tatt henne innom både interesseorganisasjoner, statlig forvaltning, og bygge- og anleggsbransjen, også i ulike lederroller. Blant annet var hun miljøsjef på Statsbyggs infrastrukturprosjekt på Fornebu, og bygget senere en egen miljøseksjon i Statsbyggs Faglige ressurssenter. I Forsvarsbygg hadde Aalstad ansvar for investerings- og avhendingsprosjekter, og inngikk en periode i direktørens toppledergruppe. De siste fire åra har hun jobbet med totalforsvar, forebygging og krisehåndtering i DSB.

Gjennom pandemien og den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har vi sett hvor sårbart det moderne samfunnet er, hvor komplekse forsyningskjedene er, og hvor viktig det er å bygge robusthet i kritiske samfunnsfunksjoner både lokalt, regionalt og på sentralt nivå. I dette har også Norsk vann en viktig rolle. Det å sikre rent vann til rett pris, og nok vann på rett sted vil være en utfordring fremover, sier Ragnhild. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med denne viktige sektoren og det som gjøres på ulike fronter, både blant medlemmene, fagmiljøene, og i sekretariatet som sørger for den daglige driften av organisasjonen, avslutter hun.

 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Første kommuner på Vannstandard!

Første kommuner på Vannstandard!

De første kommunene er nå lagt inn i vannstandard.no, og bruker nå Vannstandard som grunnlag for kommunens anskaffelser. Aller først ut var Båtsfjord kommune. 26. februar var en gledens dag. Da åpnet nettstedet vannstandard.no. Nå har vi nådd en ny milepæl: De første...

les mer
Vi søker juridisk rådgiver

Vi søker juridisk rådgiver

Norsk Vann søker etter juridisk rådgiver som kan ivareta og utvikle vårt juridiske medlemstilbud og bidra til at det utvikles hensiktsmessige rammebetingelser for vannbransjen. Vi er en offensiv gjeng som brenner for faget og vår visjon "Rent vann – vår fremtid". Vi...

les mer
Ragnhild Aalstad blir ny direktør i Norsk Vann

Ragnhild Aalstad blir ny direktør i Norsk Vann

Ragnhild Aalstad (57) har takket ja til stillingen som direktør for Norsk Vann. Hun tiltrer etter planen ved påsketider.  Aalstad er i dag seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg...

les mer
Viktig gjennomslag for vannbransjen

Viktig gjennomslag for vannbransjen

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at...

les mer