6255 3030 post@norskvann.no

Ny direktør på plass i Norsk Vann

14. apr, 2023 | Pressemelding

Denne uka er ny direktør på plass i Norsk Vann. Ragnhild Aalstad (57) tar over rollen etter Thomas Breen, som sist sommer ga styret signal om at han ønsket seg tilbake i politikken.

Ragnhild kommer fra stillingen som seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg omfattende lederfaring fra både Forsvarsbygg og Statsbygg. Hun er utdannet cand. philol. med samfunnsgeografi, statsvitenskap og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har også en master of management fra Handelshøgskolen BI.

Ragnhild kommer flyttende fra Oslo, og skal bosette seg på Opstad gård i Hamar kommune, som er like i nærheten av familiegården Aalstad i Vang.

Noen vil kanskje si at «sirkelen er sluttet», når jeg nå etablerer meg med gardsbruk og kontor i Innlandet, sier Ragnhild.

Hun er opprinnelig odelsjente, oppvokst med traktorkjøring og grisehusstell i det som nå er Hamar kommune, men valgte i 20-åra å takke nei til bondelivet og gikk i stedet for studier i Oslo og etter hvert familieliv der. De tre barna er nå ute av redet, og mann og hund er med på flyttelasset til Opstad i Vang.

Jeg er samfunnsengasjert, opptatt av miljø og utvikling, og har studert samfunnsfag på Blindern med fokus på Nord/Sør-problematikk. Etter hvert tok jeg også en mastergrad på BI for å lære mer om strategi og ledelse.

Yrkeslivet har tatt henne innom både interesseorganisasjoner, statlig forvaltning, og bygge- og anleggsbransjen, også i ulike lederroller. Blant annet var hun miljøsjef på Statsbyggs infrastrukturprosjekt på Fornebu, og bygget senere en egen miljøseksjon i Statsbyggs Faglige ressurssenter. I Forsvarsbygg hadde Aalstad ansvar for investerings- og avhendingsprosjekter, og inngikk en periode i direktørens toppledergruppe. De siste fire åra har hun jobbet med totalforsvar, forebygging og krisehåndtering i DSB.

Gjennom pandemien og den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har vi sett hvor sårbart det moderne samfunnet er, hvor komplekse forsyningskjedene er, og hvor viktig det er å bygge robusthet i kritiske samfunnsfunksjoner både lokalt, regionalt og på sentralt nivå. I dette har også Norsk vann en viktig rolle. Det å sikre rent vann til rett pris, og nok vann på rett sted vil være en utfordring fremover, sier Ragnhild. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med denne viktige sektoren og det som gjøres på ulike fronter, både blant medlemmene, fagmiljøene, og i sekretariatet som sørger for den daglige driften av organisasjonen, avslutter hun.

 

 

Relaterte nyhetssaker

Ragnhild Aalstad blir ny direktør i Norsk Vann

Ragnhild Aalstad blir ny direktør i Norsk Vann

Ragnhild Aalstad (57) har takket ja til stillingen som direktør for Norsk Vann. Hun tiltrer etter planen ved påsketider.  Aalstad er i dag seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg...

les mer
Viktig gjennomslag for vannbransjen

Viktig gjennomslag for vannbransjen

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at...

les mer