6255 3030 post@norskvann.no

Vannsenteret på Ås – byggingen er godt i gang

21. apr, 2023 | Innovasjon, Ledningsnett, Samfunnsutvikling, Teknologi

Etter lang tids planlegging og arbeid med finansiering er arbeidet med første utbyggingstrinn på Vannsenteret nå i gang.

På bildet øverst: Fra venstre Tim Sinsen (anleggsbas), Sigurd Grande (styreleder), Sjur Tveite (daglig leder i Vannsenteret) og Yngve Wold (Norsk Vann).

Styret i Vannsenteret hadde 18. april møte på Ås, hvor det også inngikk en befaring på anleggsområdet. Bas for anleggslaget fra Oslo VAV, Tim Sinsen, og daglig leder Sjur Tveite, viste rundt og forklarte hvordan anlegget nå tar form. Første byggetrinn består av et ledningsnett som skal brukes til opplæring, trening og testing for drifts- og servicepersonell, studenter og andre. Til anlegget hører en 12 meter lang nedgravd kulvert i plast, som gjør det mulig for personell å inspisere røranlegg og situasjoner under bakken. Kulverten er knyttet til en stor firkantkum i betong som danner kjelleren i et demo-/undervisningsbygg som kan romme mindre klasser og grupper som bruker anlegget til ulike forhold. Kjelleren i bygget og kulverten vil inneholde instrumentering og ulike typer kumgods, samt annen VA-infrastruktur som kan studeres i trygge omgivelser.

Bildet over: Kulverten er en sentral del av treningsfeltet, og er koblet til kjelleren i selve driftsbygget.

Etableringen av anlegget er et unikt samarbeid mellom NMBUs bygge- og eiendomsavdeling og Vannsenterets administrasjon, gjennom en felles prosjektorganisasjon. Anlegget finansieres delvis via statlige midler som i 2018 ble tildelt NMBU nettopp til dette formålet, og innsamlete midler fra kommunene, leverandører og bransjeorganisasjoner.

Anna Maria Aursund

– Vannsenteret vil være et viktig sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, uttaler Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Derfor har Oslo kommune VAV sett det som interessant å bidra til etableringen av senteret, og vi ser frem til at senteret står ferdig og kommer i drift, avslutter Aursund.

Enkelte av kommunene bidrar også med direkte arbeidsressurser. Et anleggslag fra Oslo VAV har nå hatt jobben med de VA-tekniske installasjonene, og de vil nå avløses av anleggslag fra andre nærkommuner (bl.a. Nordre Follo, Ås kommune), mens en lokal entreprenør har fått entreprisen på oppføring av selve driftsbygget. Det er grunn å berømme kommunenes bidrag, og ikke minst arbeidslagenes entusiastiske innsats.

Sjur Tveite forteller at dette utbyggingstrinnet er planlagt ferdigstilt i september, slik at senteret offisielt kan åpne for de første aktivitetene senhøstes.

Tim Sinsen er bas på anleggslaget fra Oslo VAV, og orienterer her Sigurd Grande (styreleder) og andre medlemmer av styret i Vannsenteret.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer