6255 3030 post@norskvann.no

Prestisjepris til professor Ødegaard

31. aug, 2023 | Kurs, Samfunnsutvikling, Utdanning

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren.

Det er Den Europeiske Vannforeningen (EWA) som står for tildelingen. 

Mange i norsk vannbransje vil nikke gjenkjennende til navnet Hallvard Ødegaard. Han har deltatt i en rekke Norsk Vann-prosjekter, var redaktør for den store læreboka «Vann- og avløpsteknikk», bidratt i kursutvikling og har i mange tiår vært opphav til fagutvikling, metodebruk og inspirasjon til teknisk utvikling i bransjen innen renseteknologi. 

Ødegaard er blant annet anerkjent som oppfinneren av «The Moving Bed Biofilm Reactor» (MBBR) og innehar fem internasjonale patenter. 

Etter at han gikk av som professor ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 2011, er han fortsatt faglig aktiv både som internasjonal foreleser og som rådgiver gjennom konsulentfirmaet Scandinavian Environmental Technology AS. 

Høyaktuelt kurs

Hallvard Ødegaard har i samarbeid med Norsk Vann utviklet kurs i nitrogenfjerning. Målet er å øke kompetansen blant anleggseiere, rådgivere og andre om teorien om og metoder for fjerning av nitrogen i avløpsvann. Kurset blir om kort tid gjort tilgjengelig på www.va-kompetanse.no

Norsk Vann gratulerer Hallvard Ødegaard med vel fortjent anerkjennelse og pris!
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer